Archív

IN MEMORIAM: Ján Čáni

Mgr. art. Ján Čáni, ArtD. (11. 2. 1971, Nový Sad – 15. 1. 2024, Báčsky Petrovec) bol diplomovaný divadelný režisér (VŠMU – 1995, Akademija dramskih umetnosti, Beograd – 2000) a doktor dramatických umení (Vysoká škola múzických umení v Bratislave – 2004, Univerzitet u Novom Sadu – 2010). Pôsobil v profesionálnom divadle (Bratislava, Kragujevac a Báčsky Petrovec) a ochotníckom divadle (Brezno, Lapovo, Kovačica, Erdevík, Hložany a Báčsky Petrovec). Bol účastníkom profesionálnych divadelných festivalov v Belehrade, Kragujevaci, Kruševaci, Pirote, Dimitrovgrade, Zreňanine, Kotore, Azerbajdžane..., ako aj prestížnych ochotníckych divadelných festivalov v Martine, Prijepolji, Pančeve, Kule, Starej Pazove, Bečeji. Ján Čáni bol od roku 1999 zamestnancom RUV RTV Vojvodiny, kde pracoval ako režisér. V rokoch 2005 – 2006 bol riaditeľom Slovenského vojvodinského divadla.

 

Foto: Slovenské vojvodinské divadlo

 

Foto: Slovenské vojvodinské divadlo

 

Na profesionálnom pláne prvoradým záujmom mu bolo divadlo pre deti. Rovnako tak na teoretickom (téma doktorskej dizertácie: Svet hier – Výrazové prostriedky divadelnej réžie v divadle hranom deťmi za stavu postmoderny) ako aj praktickom poli (režisér, dramaturg a scénický výtvarník na festivaloch ocenených predstavení Bajkamo bajku, Gusari, Duchovplná rozprávka, Pirati a Alica v zázračnej krajine).

S predstaveniami pre dospelých: Murlin Murlo, Oni niotkuda, Sex noci svätojánskej, Kolobežka sa zúčastnil početných divadelných festivalov.

Bol režisérom množstva rozhlasových a televíznych projektov, tak pre deti (festivalové projekty: Bartolomej Kolumbus v Erdevíku, Naša škola, Stredosvetčania, Ako rástol Igorko...), ako aj pre dospelých (festivalové projekty: Osud salašov a salašanov, Hold jedlám zašlých čias, Petrovská zabíjačka u Rybovičovcov, Sedliacka pec...).

Organizačne preferoval medzinárodné koprodukčné projekty na relácii Nový Sad – Bratislava (Sterijino pozorje), Kragujevac – Martin (Joakim fest), Martin – Bratislava – Báčsky Petrovec (Nová dráma, Petrovské dni divadelné)... Témy jeho štúdií prezentovaných na rôznych snemovaniach (Praha, Bratislava, Martin, Kragujevac, Nový Sad...) sa týkali prevažne fenoménu menšinových (okrajových) divadelných produkcií, tak v detskom ako aj v divadle pre dospelých (napríklad publikácia Pátos národných prísah skúma smernice prvých divadelných profesionálov Dolnej zeme v Rakúsko-Uhorsku v období 1848 – 1918).

Ján Čáni bol nositeľom Ceny za vynikajúci prínos rozvoju a popularizácii divadla pre deti vo Vojvodine.

Zomrel 15. januára 2024 v Báčskom Petrovci.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: https://slovackizavod.org.rs/in-memoriam-jan-cani-televizny-a-divadelny-reziser-1971-2024/

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články