Archív

Predvianočný koncert

Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Novom Sade v poslednú adventnú nedeľu, v ústrety Vianociam, usporiadala vydarený koncert v novosadskom chráme Božom. Na ňom účinkovali Miešaný komorný zbor Agapé pod vedením Miliny Sklabinskej, Miešaný spevokol cirkevného zboru v Novom Sade pod taktovkou Anny Crveniovej a novosadské deti. Večierok sa začal v cirkevnej záhrade, kde najprv zapálili vianočné sviečky. Deti novosadského cirkevného zboru, ktoré nacvičuje Olivéra Gabrínová, ako aj Zmiešaný komorný zbor Agapé najprv tam zaspievali vianočné pesničky, po čom koncert pokračoval v kostole. Prítomných privítal zborový farár Vladimír Obšust a program zahájila Anna Brtková-Valentová. V tajomnom tichu, v nádhernom kostole s dobrou akustikou, spev sa už potom vyše hodinu ľubozvučne rozliehal chrámom.

 

Predvianočný koncert

 

Predvianočný koncert

 

Predvianočný koncert

 

Milina Sklabinská, Mária Turanská a Anna Brtková-Valentová

 

Mládežnícky zbor Agapé, ktorý už vyše roka nacvičuje Milina Sklabinská, rozširuje svoj repertoár a zameriava sa tak na duchovné piesne – spirituál a gospel, ako aj svetské skladby, ale aj hymnické piesne a súčasnú hudbu. Väčšina speváčok a spevákov z tohto zboru sa už dokázala v sólovom speve a láska k hudbe ich priviedla do tohto komorného zboru. Láska hory prenáša... a tak si aj táto skupina talentovaných hudobníkov a spevákov spoločne kliesni cestu k našej zborovej špičke. Aj na nedeľňajšom koncerte silno zapôsobili, za čo boli odmenení oduševneným potleskom.

 

Predvianočný koncert

 

Predvianočný koncert

 

Búrlivý aplauz si vyslúžila aj malá sympatická huslistka Lana Zorjanová, ktorá priam virtuózne zahrala skladbu Ivana Zajca – Koncertino pre husle a klavír G-dur, za klavírneho sprievodu profesorky Mileny Buča. Hudbu trefne dopĺňali verše, ktoré čítali členky komorného zboru Agapé.

 

Predvianočný koncert

 

Predvianočný koncert

 

Miešaný spevokol cirkevného zboru v Novom Sade, ktorý už viac rokov vedie Anna Crveniová, tiež podal dobrý výkon. Na záver koncertu oba zbory spoločne zaspievali pieseň Daj Boh šťastia.

 

Katarína Pucovská

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články