Kulpínska kuchárka

Zuzke k jubileu

Naša Zuzka dnes jubiluje, dožíva sa požehnaného veku: 75. narodenín. Že, prečo naša? Nuž preto, lebo ona žila so všetkými našimi úspechmi a problémami, už či s tými v Báčke, Banáte, alebo Srieme, alebo aj na Slovensku, či v Zámorí. Vžila sa do našich situácií. V jednom príhovore sama povedala, že ju písaný príbeh natoľko zaujal, že pozabudla na jeho opravy. Taká bola a taká je naša Zuzka, vždy ochotná a prívetivá. Zuzana Medveďová Koruniaková. Naša dlhoročná jazyková redaktorka týždenníka Hlas ľudu, magazínu Rovina, Ľudových/ Národných kalendárov, kníh, vedeckých prác a i. Zaslúžila sa o mnohé naše vydania, pomáhala pri početných jazykových kurzoch, vzdelávala nás v hlasľudovských jazykových okienkach, na vlnách Rádio Petrovca, bola a je nápomocná v Spolku petrovských žien, pokorná v chrámových laviciach...Veľa urobila, no nikdy sa nevystatovala. Snáď preto zostala vždy akosi v tieni. Bez cien a odmien. Aj v túto zajtrajšiu nedeľu, 11. po svätej Trojici, sa iste bude zamýšľať nad jej témou: "Pýcha a pokánie" a uvažovať nad veršom: "Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený" (Matúš 23:12). Ona sa radšej ponížila, aby zostala človekom. Alebo anjelom. „Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora robí z ľudí anjelov "( Aurelius Augustinus). Blahoželáme

 

Zuzke k jubileu

 

Zuzke k jubileu

 

Zuzana Medveďová sa narodila 19. 08. 1948 v roľníckej rodine v Báčskom Petrovci. V rodisku zakončila základnú školu a gymnázium Jána Kollára. V období rokov 1867-1972 študovala na Filozofickej fakulte, Univerzita v Novom Sade, na Katedre východoslovanských a západoslovanských štúdií, odbor: slovenský jazyk a literatúra. Po ukončení štúdií v roku 1972 začala pracovať v našom týždenníku Hlas ľudu ako jazyková redaktorka. Najprv to bolo pod menom Zuzana Medveďová, neskôr pribudlo aj manželovo priezvisko, potom na svet prišli aj dvaja synovia a potom už pribúdali lektorované noviny, časopisy a knihy... v ktorých je Zuzana Medveďová, resp. Zuzana Medveďová Koruniaková podpísaná ako jazyková redaktorka, lektorka, korektorka vydaní, novinárka. Tých podpisov je na tisíce.

Viac TU: https://www.kulpin.net/o-kulpine/cirkev/srpska-pravoslavna-crkva/22-aktuality/aktuality/10345-jubileum-zuzany-medvedovej-koruniakovej

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články