Kulpínska kuchárka

Projekt úpravy Ulice maršala Tita v Petrovci

Hlavná Ulica maršala Tita v Báčskom Petrovci, teda časť ulice od križovatky s Masarykovou ulicou, predstavuje staré jadro mesta Báčsky Petrovec ktoré si zasluhuje byť upravené. Tento komplex zahŕňa väčšiu časť ulice pred pamätníkom padlých v 2. svetovej vojne, slovenský evanjelický kostol s budovou fary, sem patrí aj budova starej obce a niekoľko ďalších budov s architektúrou špecifickou pre históriu osady. Zaplánované je túto časť ulice pozmeniť v pešiu zónu, plánovaná je aj výmena existujúcej dlažby, úprava plató pred kostolom, rozmiestnenie nového mobiliáru a osvetlenia. Tiež vymiestnenie dopravy a parkovania v tejto časti ulice.

 

Projekt úpravy Ulice maršala Tita v Petrovci

 

Projekt úpravy Ulice maršala Tita v Petrovci

 

Projekt úpravy Ulice maršala Tita v Petrovci

 

Projekt úpravy Ulice maršala Tita v Petrovci

 

Projekt úpravy Ulice maršala Tita v Petrovci

 

Tento projekt je financovaný z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a na tento účel je vyčlenených 70 miliónov dinárov.

 

Zdroj: Obec Báčsky Petrovec

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články