Srpska pravoslavna crkva

K storočnici narodenia Anny Pixiadesovej (1924-2004)

Pred storočím, 6. apríla 1924, sa narodila Anna Pixiadesová, výtvarníčka, výtvarná pedagogička, ilustrátorka, jedna z najpoprednejších a najvýznamnejších slovenských vojvodinských profesionálnych výtvarníkov. Svojím moderným výtvarným prejavom na menej frekventovaných materiáloch (smalt, sklo, tapisérie a i.) si vybudovala významné miesto v dejinách umenia nielen vojvodinských Slovákov, ale aj celého Srbska. Prvú samostatnú výstavu jej usporiadali v roku 1956 v Národnom múzeu v Petrovci. Výstava bola sprístupnená od 1. do 31. mája a na nej sa Petrovčanom predstavila obrazmi a grafikami výtvarného a aplikovaného umenia.

 

Projekt Vojvodina - miesto významných Sloveniek

 

Projekt Vojvodina - miesto významných Sloveniek

 

Anna Pixiadesová so svojim umeleckým predmetom z cyklu sklenených abstraktných foriem

 

Anna Pixiadesová so svojim umeleckým predmetom z cyklu sklenených abstraktných foriem

 

Anna Pixiadesová zastúpená v katalógu II. výstavy (bienále) slovenských výtvarníkov z Vojvodiny, v júny 1978

 

Anna Pixiadesová zastúpená v katalógu II. výstavy (bienále) slovenských výtvarníkov z Vojvodiny, v júny 1978

 

Štyri dámy na muráli v PIC v Petrovci: Mariena Czoczeková Eichardtová, Zuzana Kardelisová, Anna Pixiadesová, Mária Kičiňová

 

Štyri dámy na muráli v PIC v Petrovci: Mariena Czoczeková Eichardtová, Zuzana Kardelisová, Anna Pixiadesová, Mária Kičiňová

 

Kysáč sa právom pýši značným počtom akademicky vzdelaných a úžitkových výtvarníkov, vďaka ktorým bola zriadená galéria pri Slovenskom národnom dome. Medzi nich patrí aj Anna Pixiadesová jedna z najpoprednejších slovenských vojvodinských profesionálnych výtvarníčok druhej polovice 20. storočia. Narodila sa 6. apríla 1924 v Kysáči. Od roku 1955 bola členkou Združenia výtvarných umelcov, úžitkových umelcov a dizajnérov Srbska (ULUPUDS). V rokoch 1956 -1958 navštevovala a zdokonaľovala svoje výtvarnícke nadanie na Vysokej umeleckej škole v Prahe, ako ďalšia vojvodinská Slovenka po Zuzke Medveďovej. Zároveň je prvou slovenskou vojvodinskou výtvarníčkou, ktorá sa výraznejšie a sústavnejšie venovala grafickej tvorbe.

 

Katalóg prvej samostatnej výstavy obrazov a grafík Anny Pixiadesovej v Národnom múzeu v Báčskom Petrovci (1956) – zbierka Múzea vojvodinských Slovákov

 

Katalóg prvej samostatnej výstavy obrazov a grafík Anny Pixiadesovej v Národnom múzeu v Báčskom Petrovci (1956) – zbierka Múzea vojvodinských Slovákov

 

Tapiséria a grafiky Anny Pixiadesovej

 

Tapiséria a grafiky Anny Pixiadesovej

 

Tapiséria a grafiky Anny Pixiadesovej

 

Tapiséria a grafiky Anny Pixiadesovej

 

Tapiséria a grafiky Anny Pixiadesovej

 

Tapiséria a grafiky Anny Pixiadesovej

 

Samostatné prezentácie tvorby mala aj na Slovensku, v Chorvátsku, v Česku, v Bonne a v Palm Beach v USA. Známy je najmä cyklus jej sklenených abstraktných foriem zo sedemdesiatych rokov 20. storočia pomenovaný Vegetálie. Na II. výstave (bienále) slovenských výtvarníkov z Vojvodiny, ktorú usporiadal v júny 1978 Dom kultúry – Galéria ľudových maliarov v Kovačici Anna Pixiadesová sa predstavila skulptúrami a tapisériou. Na 1. bienále (23. 11 . – 8. 12. 1991) našich školených maliarov svoje práce predstavili 16 umelci, medzi nimi aj Anna Pixiadesová.

V roku 1979 jej práce boli zavedené do reprezentačnej expozície Súčasná juhoslovanská tapiséria a sklo. Uvádza sa to v brožúrke Vojvodina - miesto významných Sloveniek, ktorú do tlače pripravila Akadémia podnikania žien Báčsky Petrovec v roku 2013 a autarky Viktorija Kovač a Jana Radaković. Druhá časť uvedeného projektu – murál na nádvorí Podnikateľského inovačného centra (PIC) v Báčskom Petrovci autoriek Tijany Petrović a Tamary Jeremić predstavili v roku 2020. Na ňom je pätnásť významných dolnozemských Sloveniek, medzi ktorými si svoje miesto našla aj Anna Pixiadesová.

Anna Pixiadesová vyštudovala na Vysokej škole umenia v Herceg Novom a na petrovskom gymnáziu pôsobila ako výtvarná pedagogička v období 1955 – 1958, bola profesorkou kreslenia, krasopisu a ručnej práce. Uvádza sa to v Pamätnici 2015 – 2019, ktorú vydalo Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, v roku 2019. Bola aj ilustrátorka časopisu Naši pionieri. Najväčšiu časť života strávila v Belehrade ako slobodná.

Anna Pixiadesová, maliarka, sochárka, pedagogička, grafička, ilustrátorka, dizajnérka, textilná výtvarníčka, sklárska výtvarníčka zomrela 11. 07. 2004 v Bratislave.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články