Knižnica v Kulpíne

Júl a jubileá Kovačice

V dejinách Kovačice bol začiatok júla poznačený viacerými udalosťami, ktoré sa zapísali do dejín tejto našej banátskej osady, ktorá si v tomto roku pripomína 220 rokoch príchodu Slovákov na tieto končiny. Ide predovšetkým o "Kovačický proces", ktorým sa Kovačičania vzopreli maďarizácii. Odmietanie používania maďarského jazyka bolo tvrdo trestané. Až 97 osôb bolo uväznených vo vyšetrovacej väzbe a proti nim sa súdny proces začal 1. júla 1907. V rovnaký deň, avšak pred 220 rokmi sa narodila prvá Kovačičanka. V tom prvom roku po osídlení Kovačice sa v novom domove narodilo 10 detí. Pred 90 rokmi bol v Kovačici založený Dobrovoľný hasičský spolok a pred 30 rokmi v tomto banátskom mestečku protestovali poľnohospodári. V pokračovaní textu uvádzame výňatky z príspevkov Jána Jonáša a Mgr. Jána Chrťana o júlových udalostiach v dejinách Kovačice zverejnených v Kovačickom kalendári 2022.

 

Júl a jubileá Kovačice

 

1. júl 1802: Narodila sa v Kovačici Jánovi Žolnajovi a Erži, narodenej Sakupovej, dcéra Mária, prvá Kovačičanka. 23. júl : Jánovi Nosáľovi a Erži, narodenej Menšikovej, narodil sa syn Ján a do konca roka sa narodilo ešte 8 detí.

01. júla 1907 – pred 115 rokmi v Kovačici, v Okresnom súde, sa začalo súdne pojednávanie známe v dejinách ako Kovačický proces „Maďari vo svojej galantnosti voči národnostiam v bývalom Uhorsku išli tak ďaleko, že v čisto slovenskej banátskej obci Kovačici chceli v slovenskom evanj. kostole silou zaviesť maďarské bohoslužby. Keď sa slovenskí veriaci oproti tomu drzému a bezbožnému činu spierali, na povel vrchnosti vrazili žandári na čele so slúžnym Žírošom. Hrešili tam na tom posvätnom mieste nábožným cirkevníkom slovenského Boha, bili a viazali ich. Potom 97 postavili pred súd, z ktorých 35 odsúdení boli na 6 rokov aj 8 mesiacov žaláru a 7.119 20 Kor. peňažnej pokuty len preto, že sa chceli vo svojom vlastnom kostole modliť po slovensky." uvádza sa to v Národnom kalendári na obyčajný rok 1934 roč. XV. na s. 83 v texte pod názvom Dvacaťpäť ročné výročie Kovačického procesu 1907-1932.

Roč. XXXIX Ľudového kalendára z roku 1958 na s. 86 prináša článok venovaný 50. výročiu od tejto významnej udalosti. Autor Juraj Turčan na záver píše: „Nakoniec načim ešte zdôrazniť, že udalosti známe pod menom Kovačický proces zlomili i moc vtedajších banátskych, cirkevných hodnostárov, ktorí sa pre svoj neslýchaný postoj museli vzdať všetkých hodností. Teda víťazstvo Kovačičanov bolo na celom fronte tak presvedčivé a veľké, že si ešte i dnes po 50 rokoch zasluhuje našu úctu a plné uznanie."

2. júla 1972, v roku v ktorom prebiehali oslavy 170 rokov Kovačice, v starom parku bola prehliadka bojovníkov VII. vojvodinskej brigády. V stroji bolo okolo 800 účastníkov medzi nimi i Kovačičania, účastníci NOB-a. Pritomný bol i generál Kosta Nadj, komandant (veliteľ) 51. divízie a Milan Ješić Ibro, komandant brigády. Hudobno-folklórny program predviedli ochotníci z Uzdína, Crepaje, Samoša, Debeljače a Kovačice.

3. júl 1932: Na podnet Jána Barináka založený je Dobrovoľný hasičský spolok, prvým predsedom bol Ján Karlečík, okresný podnotár.

6. júl 1992 – v roku osláv 190 rokov Kovačice, dopravu v celej obci blokovali nespokojní sedliaci, ktorí od republikovej vlády žiadali vyššiu paritu cien v poľnohospodárstve a vyššiu výkupnú cenu pšenice.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články