Knižnica v Kulpíne

Hlas ľudu a tlačiareň v Petrovci

Včerajší deň, rovnako ako aj 1. august 2022 sa zapisujú do dejín nášho týždenníka Hlas ľudu. Od začiatku tohto mesiaca Novinovo-vydavateľská ustanovizeň (NVU) Hlas ľudu sídli znova v Báčskom Petrovci. Po 55 rokoch sa totiž redakcia tohto slovenského politicko-informačného týždenníka vrátila do svojho niekdajšieho objektu, niekdajšej pýchy Petrovca a Petrovčanov. Táto poschodová budova sa začínala stavať v polovici roku 1959 a dokončená bola v roku 1961, keď sa do nej nasťahoval podnik Obzor. Do roku 1967 v tomto novovybudovanom objekte pod jednou strechou pôsobili kníhtlačiareň, vydavateľstvo a redakcia Hlas ľudu. Presťahovaním sa novín do Nového Sadu sa aj ich tlačenie premiestnilo do novosadského Dnevnika. Vtedy bol snáď petrovskej tlačiarni (vtedy už s takmer polstoročnou tradíciou) zabodnutý akoby nôž do chrbta, keďže utratila dôležitého „zákazníka". Tlačiareň síce pracovala v Petrovci aj ďalej a zápasila, bojovala o zákazníkov, no do objektu sa nevkladalo, keďže peňazí na to stále chýbalo. V smutnom chátraní menila majiteľov, či podnájomcov, ktorí o investície nemali záujem. Smutná ruinovaná budova v posledných rokoch a desaťročiach už iba špatila stred Petrovca. Napokon, svitol i ten deň, keď vo vynovených miestnostiach otvorili včera výstavu pod názvom Slovenské národné slávnosti cez minulosť – očami Hlasu ľudu. Návštevníci Slovenských národných slávností a záujemcovia si výstavu budú môcť obzrieť do nedele 14. augusta od 10. do 20. hodiny.

 

Po rekonštrukcii

 

Po rekonštrukcii

 

Pred rekonštrukciou

 

Pred rekonštrukciou

 

Pôvodná budova kníhtlačiarne

 

Pôvodná budova kníhtlačiarne

 

„Správa o odchode redakcie HĽ a vydavateľstva kníh z Petrovca pracovníci kníhtlačiarne prijali s rozčarovaním. Vznikli totiž obavy o existenciu kníhtlačiarenskej prevádzky. Nie je ťažko pochopiť takéto rozmýšľanie, ak sa má na zreteli fakt, že si za desiatky rokov zvykli na zabezpečenú prácu: raz alebo dva razy do týždňa tlačiť HĽ, Ľudový kalendár, Rozhľady a iné. Odchod redakcie HĽ a vydavateľstva do budovy Dnevnika v Novom Sade totiž predpokladal aj tlačenie v Dnevniku," uvádza Ján Dýr v autorskom texte Kníhtlačiareň a Hlas ľudu zverejnenom v zborníku prác Štyridsať rokov Hlasu ľudu (Hlas ľudu Nový Sad, 1984). V pokračovaní textu píše, že sa pracujúci obávali zmenšenia výroby a zníženia počtu zamestnaných.

Do roku 1961 a presťahovania sa do novej budovy, tlačiareň sídlila v budove oproti, ktorá neskôr bola nacionalizovaná a dodnes smutne svedčí o niekdajšom rozvoji a pokroku Petrovca. Dňa 22. decembra 1918 sa totiž konalo zasadanie za účasti popredných občanov Petrovca na čele s Jánom Čajakom, ktorí rozhodli, že tlačiareň bude akciová spoločnosť. Následne bolo daných na predaj 1000 akcií v hodnote 100 korún. Ohlas bol výborný, a tak akcie odkúpili nielen Petrovčania a finančne ju podporili aj juhoslovanskí Slováci z USA. Táto budova vystavaná prostriedkami Slovákov, sa neskôr dostala do vlastníctva Matice slovenskej v Juhoslávii a v povojnovom období bola poštátnená. Žiaľ, už desaťročia budova je neobývaná a stále viac nahrýzaná zubom času, keďže sa majetkovo-právne jej vlastníctvo dodnes spravodlivo neriešilo a o objekt sa nik nestará.

Viac o kníhtlačiarni v Petrovci TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/stare-nazvy/22-aktuality/aktuality/10535-100-rokov-tlaciarne-v-petrovci

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články