Knižnica v Kulpíne

Gróf Hadík – život a jeho dielo

Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína, ktorého predsedom je prof.Dr. Ján Kišgeci už niekoľko rokov realizuje veľký projekt Gróf Hadík – život a jeho dielo. Andrej Hadík na tieto končiny priniesol prvé sadenice chmeľu, ktoré boli pred vyše 250 rokmi vysadené v petrovskom chotári. S cieľom popularizácie Andreja Hadíka a jeho prínosu pre chmeliarstvo v Petrovci pokračuje sa vo viacročnom projekte, ktorého nasledujúca fáza bude odhalenie busty Andreja Hadíka a vydanie knihy Poklad Andreja Hadíka. Keďže je Petrovec centrum chmeliarstva busta by sa mala umiestniť do Báčskeho Petrovca, na nádvorie katolíckeho kostola. Hadíkoví potomkovia žijú aj dnes s priezviskom Hadik-Barkóczy a jeden z nich, Andras Hadik-Barkóczy (pochádza z vetvy Barkóczy), ktorý študoval vo Warszave kunsthistóriu, svojho času navštívil Petrovec a Futog v sprievode JUDr. Milana Tordaya zo Slovenska, ktorý sa hlbšie venúva prieskumu hadíkovského rodu.

 

Andras Hadik, Ján Kišgeci a Milan Torday

 

Andras Hadik, Ján Kišgeci a Milan Torday

 

Andrej Hadík bol v mnohých bojoch cisárskych vojsk Márie Terézie hlavným veliteľom a dosiahol najvyššiu vojenskú hodnosť poľného maršala. Vo Viedni, na veľkom súsoší, stojí Hadík vedľa cisárovnej Márie Terézie, v Budapešti je známa jeho veľká statua na koni, kým na Slovensku a v Srbsku sa o ňom dodnes málo vie. Väčšina historikov sa ale zhoduje s názorom, že sa Andrej Hadík znamenite zapísal do dejín Habsburskej monarchie, ale aj do dejín Báčsko-bodrockej župy, futockého panstva a Futogu..

Za svoje rodové heslo Hadík si zvolil Virtuti nihil invium (Pre chrabrosť nie je nič prekážkou). Bolo to krédo jeho života a riadil sa ním v 24 vojnách, v ktorých slúžil habsburskej monarchii.

Cisárskym rozhodnutím z roku 1769 za zásluhy vo vojnách Andrej Hadík získal Futocké panstvo a hneď po príchode na tieto končiny sa venoval zveľadeniu prostredia a hospodárstva a výstavbe dôležitých objektov. Okrem iného vybudoval aj svoj kaštieľ vo Futogu, v barokovo-klasicistickom štýle, v ktorom dnes sídli Poľnohospodárska škola.

Kým vlastnil futocké panstvo nesebecky pomáhal a podnecoval osídlenie, výstavbu, zveľadenie hospodárstva a rozvoj tohto báčskeho mesta a jeho okolia a zaslúžil sa o pestovanie chmeľu a konope. Uviedol nové poľnohospodárske kultúry a nové plemená dobytka.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články