Kratak pregled istorije

Darkovi pre šťastnejšie detstvo

Pokladník Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Silbaši v mene zboru včera bol zaplatiť donáciu pre Darka Leporisa, silbašského chlapca, ktorý by tohto roku, keby mu to zdravie dovolilo, mal byť konfirmandom. Donácia vo výške 100.000,00 dinárov pre potreby Darkovej liečby bola nazbieraná v silbašskom cirkevnom zbore počas vianočných sviatkov. Nápomocnú ruku pri organizovaní peňažnej zbierky podal Oltárny krúžok žien a Spevokol. Darko sa narodil 10.5.2012 cisárskym rezom, v dôsledku prenatálnej tachykardie nad 200. Je teda pod pravidelným dozorom kardiológa. Od včasného detstva ho kontroluje aj očný lekár, neurológ, pneumológ, fyziater, logopéd... Aby mohol mať šťastnejšie detstvo a poraziť ťažkú chorobu Darkovej rodine pomáhajú aj mnohí dobrí ľudia. Toho času prebieha zbierka na jeho rehabilitáciu prostredníctvom Humanitárnej nadácie „Pokreni život", kde je nateraz zozbieraných vyše milión dinárov, čo je asi štvrtina z potrebnej sumy. Darovať 200 dinárov možno aj prostredníctvom SMS.

 

Darkovi pre šťastnejšie detstvo

 

Darko bol od malička spomalený v psychomotorickom vývoji. Na druhom ročníku základnej školy problémy sa začali stupňovať. Záchvaty začali bývať čoraz častejšie. V septembri 2021 mu diagnostikovali veľmi zriedkavé Niemann-Pickovo ochorenie C1. Bohužiaľ, na túto chorobu neexistuje žiadny liek. V súčasnosti po celom svete prebiehajú štúdie o tomto záhadnom ochorení. Na pokračovanie Darkovej rehabilitácie potrebné sú finančné prostriedky, ktoré si rodičia nedokážu sami zabezpečiť. Každý dinár im dobre príde. Viac TU:
https://pokrenizivot.com/217-darko-leporis/

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články