Rádio Kulpín

Medzinárodný deň materinského jazyka

Dnes oslavuje svet medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý vznikol z iniciatívy Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Pripomínajú si ho aj slovenské komunity v zahraničí, pre ktoré je zachovanie si materinského slovenského jazyka veľmi dôležitou súčasťou prežívania a uchovávania si národného povedomia. Slovenská reč je tým najuniverzálnejším spojením so všetkými Slovákmi a Slovenkami naprieč celým svetom, je najjednoduchším nástrojom, ako si udržať slovenské národné povedomie. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí preto dlhodobo považuje podporu udržiavania si slovenčiny a jej výučby v krajanských komunitách za svoje najvyššie priority.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Sú to rodičia, vďaka ktorým si mnohí krajania a krajanky doteraz udržiavajú slovenský jazyk, aj keď celý život prežili mimo Slovenska. Vďaka mnohým mamám – učiteľkám vznikli slovenské vzdelávacie centrá a víkendové školy v zahraničí, ktoré si obľúbili tisícky detí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pustili do náročnej cesty viacjazyčnej výchovy svojich detí a zachovávajú vo svojej rodine slovenčinu Benefity viacjazyčnosti, schopnosť udržiavať si vrelé vzťahy so svojimi príbuznými na Slovensku a spoznávať kultúrne bohatstvo domoviny sú veľkým obohatením pre mnohých krajanov.

Vďaka patrí aj zamestnancom slovenských národnostných škôl, víkendových škôl a škôlok a vzdelávacích centier v celom svete, ktorí prinášajú svojim študentom bohatosť jazyka aj zážitky zo slovenskej kultúry, krásu tradícií či novinky, ktorými žije Slovensko v tejto dobe.

Zoznámte sa so vzdelávacími centrami združenými v Medzinárodnom inštitúte a asociácii slovenských vzdelávacích centier ISEIA: https://www.iseia.eu/zoznam-centier

Zdroj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí https://www.facebook.com/uradpreslovakovzijucichvzahranici

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články