Poznajme osobnosti

K Svetovému dňu divadla: Umenie je mier

Dnes je Svetový deň divadla. Prinášame vám posolstvo, ktoré šíri Medzinárodný divadelný inštitút (ITI). Autorom tohtoročného posolstva je nórsky dramatik a laureát Nobelovej ceny za literatúru za rok 2023 Jon Fosse. Vo svojom posolstve kladie dôraz na význam umenia a jeho jedinečnosti v protiklade k ničivej sile násilných konfliktov. Z jeho posolstva vyberáme:

 

Foto: https://www.facebook.com/ITIWorldTheatreDay

 

Foto: https://www.facebook.com/ITIWorldTheatreDay

 

„Umenie je mier. Každý človek je jedinečný, ale zároveň presne taký istý ako jeho súputníci. Navonok sa navzájom líšime – a to je samozrejme v poriadku –, no vo vnútri každého človeka je aj niečo, čo prináleží len a len jemu a čo ho robí človekom. Môžeme tomu hovoriť duša. No nemusíme to vôbec pomenovať, stačí, ak to prijmeme.

Umenie – dobré umenie – prepája výnimočným spôsobom jedinečné a univerzálne. Umožňuje nám porozumieť, že to, čo je iné – alebo cudzie –, môže byť univerzálne.

Umenie prekračuje hranice medzi jazykmi, kontinentmi, krajinami. Spája nielen individuálne hodnoty jednotlivcov, ale v inom zmysle slova aj to, čo charakterizuje skupiny ľudí, napríklad národy.

Umenie to nedosahuje popieraním rozdielov a pretváraním všetkého do jednotnej formy, ale tým, že ukazuje rozdiely, ukazuje to, čo je odlišné, cudzie.

A každé dobré umenie ukazuje niečo odlišné, niečo, čo človek plne nechápe, a predsa tomu svojím spôsobom rozumie. Skrýva tajomstvo, niečo, čo nás fascinuje a núti prekročiť hranice. Tým vytvára presah, ktorý umelecké dielo nielen musí mať, ale musí nás k nemu aj viesť.

Nepoznám lepší spôsob, ako spojiť protiklady. Je to presný opak násilného konfliktu, ktorý tak často vidíme na celom svete. Vojna je bojom proti podstate človeka: proti jeho jedinečnosti. A je to boj proti všetkému umeniu, proti tomu, čo skrýva vo svojej podstate...

Presne tak, ako je vojna opakom mieru, je aj umenie protikladom vojny. Umenie je mier," uzatvára vo svojom posolstve k Svetovému dňu divadla 2024 Jon Fosse.

Kompletné znenie posolstva TU:
https://snd.sk/sites/default/files/Aktuality_TS/Svetovy_den_divadla_2024/svetovy_den_divadla_2024_autor_posolstva_jon_fosse-kv.pdf

 

Zdroj textu: https://www.world-theatre-day.org/ a Divadelný ústav

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články