FK Kulpín

NRSNM, ako ďalej?

Tento rok v Srbsku budeme mať voľby do našich menšinových parlamentov. Štvrtý cyklus volieb do národnostných rád národnostných menšín by mal byť vyhlásený začiatkom septembra a voľby by sa mali usporiadať najneskôr v druhej polovici novembra. S prípravami na voľby by sa teda malo pomaly už finišovať, avšak v našej národnostnej rade necelé dva mesiace pred voľbami dochádza k zmenám: predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová záhadne a prekvapivo podala demisiu, o čom dnes informujú aj na oficiálnej webovej stránke NRSNM, kde uvádzajú: „... po ukončení mandátu predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej konštatovaná bola jej demisia na post predsedníčky a na členstvo v NRSNM. Nespresňujú však, prečo sa jej "ukončil" mandát, keďže ešte nevypršal, a neuvádzajú ani to, čo s jej uvoľneným miestom v NRSNM. V správe tiež píšu, že sa L. Lakatošová všetkým poďakovala za doterajšiu spoluprácu a opustila zasadnutie. Zo správy vyplýva, že na včerajšom 30. zasadnutí NRSNM bola zvolená nová predsedníčka a že sa z 25 členov hlasovania zúčastnilo 22 členov. Jeden z nich bol proti a za novú predsedníčku NRSNM Tatianu Vujačićovú sa vyjadrilo 21 členov.

 

NRSNM, ako ďalej?

 

Spomeňme si ako to bolo pred štyrmi rokmi, keď si do lavíc nášho slovenského národnostnostného parlamentu sadlo 14 predstaviteľov volebnej listiny Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová, 8 predstaviteľov listiny Slováci vpred! – Pavel Surový, 4 predstavitelia Hej, Slováci! – Michal Baláž a 3 predstavitelia listiny Liga Slovákov Vojvodiny.

V správach o výsledkoch volieb v jednotlivých našich slovenských prostrediach sme sa mohli dočítať, že v Petrovci z 3.049 voličov na voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyšlo 885. Listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová získala 434 hlasov. V Kovačici bolo 3.906 Slovákov zapísaných do osobitných voličských zoznamov a hlasovalo 985 voličov. Listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová mala 229 hlasov. Svoje volebné právo v Padine pred štyrmi rokmi využilo 847 voličov z celkového počtu zapísaných 3.778 Slovákov. Listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová získala tam 306, v Kysáči získala okolo 160 hlasov... Prekvapujúce výsledky prišli však zo Starej Pazovy. Aj keď sa mohlo očakávať, že toto prostredie podporí svoju občianku, predsa dva údaje akosi nesedeli: na území Obce Stará Pazova sa do osobitného voličského zoznamu slovenskej národnostnej menšiny zaregistrovalo až 4.500 voličov, z čoho okolo 3.200 Slovákov. Pazovčania by mohli byť hádam aj hrdí, že sa až 1.300 Neslovákov cíti byť Slovákmi. Možno to dokážu aj na blížiacom sa sčítaní obyvateľstva. Libuša Lakatošová v Starej Pazove získala 1.682 hlasov z asi 2.000 voličov, ktorí sa na voľbách zúčastnili. Teda takmer viac než vo všetkých ostatných slovenských prostrediach. Pri takejto úvahe stále sa natíska uzáver, že Slovákom predsedníčku národnostnej rady zvolili Neslováci.

Srbsko je etnicky heterogénnou krajinou z hľadiska podielu a rôznorodosti národnostných menšín – podľa posledného sčítania ľudu v Srbsku žije 5,988.150 príslušníkov srbského národnostného spoločenstva a až 998.071 príslušníkov národnostných menšín.

Aké kroky nás čakajú v nasledujúcom období, ako fungujú voľby do zastupiteľských orgánov národnostných menšín, kto má aktívne a kto pasívne volebné právo, ako vyzerá postup pri zápise za voliča do osobitného zoznamu voličov a všetky ďalšie dôležité informácie o týchto voľbách nájdete v krátkom Cesidovom sprievodcovi „V ústrety voľbám do národnostných rád národnostných menšín" TU: http://www.cesid.rs/wp-content/uploads/2022/08/U-suret-izborima-za-NSNM-1.pdf

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články