FK Kulpín

Kanál Dunaj – Tisa – Dunaj

Zaujímavé čítanie o kopaní a význame kanála nájdeme v Čítanke pre štvrtú triedu osemročných škôl so slovenským vyučovacím jazykom, ktorú zostavil učiteľ Michal Kyseľa a ktorú vydala Kultúra – Petrovec v roku 1959. Kniha obsahuje veľký počet kratších, zaujímavých a poučných textov, z ktorých mnohé napísal autor učebnice. Tak v jednom texte píše, že vedľa veľkého kanála v Báčke vykopali zavodňovacie kanáli, nasypali do nich ryžu a už o týždeň rozzelenali sa nepriehľadné šíravy zeleňou, až zmizla pod ňou hladina vody. V druhom článku opisuje začiatok prác budovania veľkej kanálovej siete Dunaj – Tisa – Dunaj a píše aj o mraziarni Petrovčanka. Uvádzame celý text.

 

Kanál Dunaj – Tisa – Dunaj

 

Kanál Dunaj – Tisa – Dunaj

 

Jedného dňa do našej dediny prišli veľké bágre. Hneď sme sa domnievali, že začnú kopať kanál. Zvedaví sme boli, aký význam bude on mať pre nás, pre našu osadu. Rozhodli sme sa, že sa opýtame predsedu obce. Hneď sme zvolili trojčlennú delegáciu triedy a vyslali sme ju k predsedovi obce.
1. žiak: Súdruh predseda, povedzte nám, aký význam bude mať nový kanál pre našu obec a pre nás pionierov?
Predseda: Drahí pionieri, teší ma, že sa o kanál zaujímate. V krátkosti vám poviem iba toľko, že kanál zmení celý náš kraj, zmení obyvateľov a zmení aj náš život. Možnosť zavodňovania a odvodňovania zmení zamestnanie obyvateľstva. Bude sa vzmáhať zeleninárstvo. Zeleninami budeme zásobovať mestá a priemyselné strediská. Zeleninu a ovocie dopravovať budeme kanálom.
2. žiačka: Prepáčte, súdruh predseda. Ja myslím, že zeleniny a ovocie môžeme predávať len po ich zbere a robotníci tie plodiny potrebujú cez celý rok. Ako sa to zariadi?
Predseda: Dozaista ste počuli, že staviame mraziareň »Petrovčanku.« Nuž práve ona nám umožní, že kedykoľvek cez rok budeme môcť zásobovať občanov sviežim ovocím a zeleninou
Zmienim sa však aj o inom význame kanálu. Po oboch jeho stranách budú široké zalesnené pásma. Budú tam zastupené rozličné druhy stromov, ktoré prilákajú nevídané u nás vtáctvo.
Medonosné stromy poslúžia včelám a ovocným stromom. Chládok tých stromov vyhľadajú, oddych a zábavu tam nájdu robotníci, výletníci a pionieri. Aby sme si oddýchli a zotavili, nebudeme musieť ísť do vzdialených krajov. Všetko to nájdeme doma: čistý vzduch, slnce a vodu. I cestovanie i doprava budú lacnejšie a pohodlnejšie.
3. žiak: Súdruh predseda, ďakujeme vám za poučné slová. Prenesieme ich aj ostatným súdruhom. Dovidenia!
Predseda: Teší ma, že sa zaujímate o verejné záležitosti. Prajem vám, aby ste sa dožili mnoho radosti z kanálu D-T-D. Dovidenia!

Michal KYSEĽA (Kysáč, Juhoslávia, 16. 9. 1903 - Murska Sobota, Slovinsko, 6. 12. 1986), autor pre deti, zostavovateľ čítaniek a učebníc, prekladateľ, podpred¬seda Matice slovenskej v Juhoslávii, predseda Ochotníckeho divadla, správca Národného múzea a Ľudovej univerzity v obci Báčsky Petrovec, učiteľ v osadách Silbaš, Pivnica, Kulpín, Báčsky Petrovec a Slankamenské Vinohrady.

 

Katarína Pucovská

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články