FK Kulpín

Oprava petrovského kostola

Pomaly končíme rok 2022 a tak, ako sa roku 1822 končilo sa stavbou petrovského kostola, po 200 rokoch tento náš chrám Boží podstúpil generálnu opravu a na sklonku roka sa končilo s jeho dôkladnou rekonštrukciou. Podľa slov petrovského evanjelického farára Jána Vidu v 4. nedeľu adventú sa do kostola vrátili po 27. nedeliach, asi pol roka služby Božie prebiehali v zborovom dome. Rekonštrukciou bola zahrnutá výmena podlahy, hydroizolácia, strecha, vonkajšia omietka ako aj oprava organu a ďalšie drobné práce. Cirkevníci sa tak počas štedrovečerných služieb Božích mohli tešiť dvojnásobne: z radosti narodenia Spasiteľa, ako aj z majestátnosti tohto Božieho príbytku.

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Foto: CZ Báčsky Petrovec

 

Posledné dve desaťročia v petrovskom chráme bolo vykonané množstvo prác a polovicou tohto roku sa začalo s opravou podlahy, ktorú poškodzovala vlaha. V cirkevnom zbore si zvolili dozorný výbor v čele s Ing. Pavlom Topoľským, ktorý tieto práce sledoval a ktorý poradil, aby vykonali aj hydroizoláciu stien, keďže v minulosti pravdepodobne tieto práce neboli kvalitne urobené a vlaha začala prenikať do kostolných múrov. Práce zverili stavebnému podniku Slovan Progres zo Selenče.

Novú kamennú podlahu robila kamenárska dielňa Bartoš. Opravená bola tiež kostolná strecha a keďže lešenie už bolo postavené, využili ho a urobili aj novú fasádu. "Môj predchodca Ján Stehlo napísal, že chrám Boží v Petrovci a vedľa neho poschodová fara majú byť ozaj reprezentačnými budovami v našej osade a keďže by sme v budúcom roku mali oslavovať dvojsté výročie pamiatky posvätenia tohto chrámu, chceme aby vyzeral okázalo," uviedol pán farár Vida a pripomenul, že v tomto období ukončili aj rekonštrukciu organu, ktorá trvala tri roky a sedem mesiacov. Podľa jeho slov na piatich pracovných akciách sa zúčastnilo vyše dvesto evanjelikov. Chrám Boží dôkladne očistili, aby v ňom bolo zdravé ovzdušie a aby sa Slovo Božie dobre počúvalo a aby cirkevníci mali duchovný pôžitok aj z toho telesného hľadiska.

Všetky práce zbor vyfinancoval z vlastných prostriedkov. Keďže mu reštitúciou boli vrátené obrábacie pozemky, zisk z prenájmu cirkevnej pôdy využili na generálnu opravu v ústrety osláv 200-ročnice posvätenia kostola. Práce rekonštrukcie organu vynášali 45.000 eur a renovácia kostola stála 120.000 eur. Povedal Ján Vida. Tiež podotkol, že si podporu žiadali aj na súbehu, ktorý vypisuje Báčskopetrovská obec, kde im bolo schválených 400.000 dinárov, no dodal, že tejto obci oni ročne platia daň 430.000 dinárov.

„Chceme našim potomkom zachovať tento príbytok Slova a sviatosti, aby spĺňal svoj účel, ako to robí pomaly už dvesto rokov," zdôrazňuje Ján Vida.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články