Klub Kulpínčanov

Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková

Včera sa konštituovalo nové zloženie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Za predsedníčku bola zvolená Dušanka Petráková z Kovačice, nositeľka listiny „Aj dedičstvo aj budúcnosť". Ustanovujúce zasadnutie viedol najstarší člen rady – Mišo Filip zo Starej Pazovy. Na schôdzi potvrdili mandáty 29 novozvoleným poslancom NRSNM. Po ustanovujúcom zasadnutí nasledovalo prvé pracovné stretnutie novozvolenej NRSNM, na ktorom sa poslanci vyjadrovali o budúcom predsedovi. Jedinou kandidátkou bola Dušanka Petráková z Kovačice, za ktorú hlasovalo až 27 členov nového zloženia NRSNM. Dušanka Petraková zakončila strednú medicínsku školu v Belehrade a vyštudovala pedagogiku na belehradskej Filozofickej fakulte. Je riaditeľkou Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici a žije v Kovačici.

 

Foto: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006811937003

 

Foto: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006811937003

 

Foto: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006811937003

 

Vo svojom príhovore Dušanka Petraková vyzvala prítomných položiť bodku na všetky rozdiely a spojiť sa vôkol jedného cieľa a ním je posilnenie našej menšiny. Je to naša výsada, ale aj zodpovednosť. Budeme pokračovať v tom, čo bolo dobré, a pokúsime sa zmeniť to, čo nebolo. Prijmeme podnety a návrhy všetkých Slovákov ustarostených za prosperitu a pokúsime sa ich zrealizovať. Každá dedina či mesto, kde žijú Slováci, musí byť pre nás rovnako dôležitá a v tomto duchu budeme medzi nami budovať dobré vzťahy. Naším cieľom je rozvoj a prosperita slovenskej menšiny, – zdôraznila Dušanka Petráková.

Vo voľbách do menšinových národnostných rád v Srbsku, ktoré prebiehali 13. novembra 2022 voliči slovenskej národnostnej príslušnosti si zvolili nové zloženie svojho menšinového parlamentu. Slovenská národnostná menšina do volieb išla s tromi volebnými listinami za ktoré voliči takto hlasovali: Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci! získala 39,86 percenta hlasov (12 mandátov), volebná listina Matica slovenská v Srbsku 35,60 percenta (10 mandátov) a volebná listina Slováci spolu! 22,89 percenta (7 mandátov).

Republiková volebná komisia na schôdzi usporiadanej 18. novembra 2022 vyniesla nasledujúce rozhodnutie o udelení mandátov členom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny:

Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci!

1.Dušanka Petráková, 1966. pedagogička, Kovačica
2.Vladimír Halaj, 1996. profesor dejín a hudby, Padina
3.Miroslav Oravec, 1968. mechatronik, Pančevo
4.Anna Žolnajová Barcová, 1980. ekonómka, Kovačica
5.Jozef Omasta, 1965. operátor vo výrobe ropy a plynu, Jánošík
6.Miroslav Tomáš, 1984. učiteľ telesnej výchovy, Kovačica
7.Alenka Kotvášová, 1995. odborová inžinierka dopravy, Padina
8.Ján Svetlík, 1963. zverolekár, Aradáč
9.Miroslav Jurica, 1977. profesor dejepisu, Padina
10.Tatjana Bovdišová, 1982. dipl. filologička slovenského jazyka a literatúry, Kovačica
11.Nenad Folćan, 1994. promótor predaju v Štarku, Hajdušica
12.Ján Tomáš, 1988. profesor zemepisu a dejepisu, Kovačica

Matica slovenská v Srbsku

1.Branislav Kulík, 1987. farár, Nový Sad
2.Tatiana Vujačićová, 1974. doktorka medicíny špecialistka pediatrička, Báčsky Petrovec
3.Ján Šuľan, 1979. lekár špecialista, Báčsky Petrovec
4.Drahoslava Čiefová, 1975. podnikateľka, Báčska Palanka
5.Elena Turanská, 1979. diplomovaná právnička – advokátka, Selenča
6.Michal Hataľa,1987. podnikateľ, Hložany
7.Ján Pálik, 1978. podnikateľ, Kysáč
8.Jaroslav Peťkovský, 1967. obchodník, Kulpín
9.Anna Časarová, 1991. pedagogička, Pivnica
10.Janko Benka, 1976. elektroinštalatér, Laliť

Slováci spolu!

1.Alexander Bako, 1969. režisér, Stará Pazova
2. Pavel Surový, 1980. ekonóm- informatik, Nový Sad, Kysáč
3.Nataša Kolárová, 1971. novinárka, Šíd
4.Mišo Filip, 1952. lekár vo výslužbe, Stará Pazova
5.Janko Havran, 1966. profesor fyziky, Stará Pazova
6.Miluška Kolár, 1965. učiteľka triednej výučby, Beočín
7.Boris Babík,1969. operný spevák, Stará Pazova

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články