Klub Kulpínčanov

Spievajže si, spievaj 2023

V organizácii MOMS Petrovec v nedeľu 3. decembra odznel 31. festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj, ktorý roky úspešne afirmuje mladých spevákov slovenských ľudových piesní. Pozostáva z dvoch častí: nesúťažnej a súťažnej časti. Prvá časť pomenovaná Nádeje pripráva žiakov na verejné vystupovanie a v druhej, súťažnej časti, už afirmovaní speváci sa uchádzajú o účasť na Stretnutí v pivnickom poli. Petrovec tentoraz v Pivnici budú predstavovať Miroslava Marčoková a Pavel Pavlíni.

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

V prvej časti koncertu vystúpili speváci z nižších a vyšších ročníkov Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci, ZŠ Jana Amosa Komenského z Kulpína a ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian a tiež speváčka z Iloku. Festival začal speváckou skupinou Perličky, po čom vystúpili najmladšie účastníčky a po nich skupina základoškolákov z vyšších ročníkov. V súťažnej časti vystúpili Lea Ušiaková, Pavel Pavlíni, Alexandra Brtková a Miroslava Marčoková.

Spevákov hodnotila odborná porota v zložení: Mariena Stankovićová Kriváková, Anna Medveďová, Olivera Popadićová, Slovenka Benková a Katarína Melegová-Melichová. Porotu obecenstvu tvorili osvedčené speváčky: Anna Očovejiová, Anna Struhárová a Božena Bažíková. Udelené boli tieto ceny:

I. Cena za prednes: Miroslava Marčoková
II. Cena za prednes: Pavel Pavlíni
III.cena za prednes: Aleksandra Brtková
Cena za autentickosť piesne: Aleksandra Brtková - pieseň Belehrad, Belehrad a tiež Lana Sabolčková - Jaj andika, andika
Cena za interpretáciu v nižších ročníkoch: Mariena Nina Martinková a Nina Častvenová
Cena za interpretáciu, vyššie ročníky: Paulína Zimová a Lenka Hodoličová
Cena za kroj: Nina Častvenová, Marína Stracinská a Barbara Opavská
Cena publika: Martina Sklabinská
Cena orchestra: Lenka Hodoličová
Najmladšia účastníčka: Valentína Sabová z Kulpína

Účastníkov sprevádzal Ľudový orchester pod vedením Zdenka Makovníka. V revuálnej časti, v ktorej vystúpili: Diana Pudelková, Lucia Stajićová, Maja Levarská a Pavel Poniger Forero orchestrom dirigoval Ondrej Maglovský.

Festival otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová, v mene poroty sa prihovorila Mariena Stankovićová Kriváková a ceny odovzdávala predsedníčka petrovskej matičnej organizácie Katarína Melegová-Melichová. Program moderovala Viera Dorčová Babiaková.

 

Katarína Pucovská
Foto: Juraj Spevák

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články