Klub poľnohospodárov Kulpín

Talenty 2022

Orchestrík Základnej školy Jána Kollára zo Selenče, ktorý roky úspešne vedie doktor pedagogiky Juraj Súdi, získal ďalšie významné ocenenie. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović odovzdal včera ocenenia Talenty 2022, medzi inými aj Orchestríku a tiež umeleckému vedúcemu tohto selenčského žiackeho orchestra. Už ôsmy rok po sebe toto ocenenie získala aj mladá huslistka Lana Zorjanová z Nového Sadu. Lana, okrem najvyšších výsledkov na medzinárodných súťažiach prvého stupňa v kategórii husle, získala v uplynulom školskom roku aj vysoké výsledky na súťažiach v kategóriách solfeggio, skladba a komorná hudba. Ocenenie sa udeľuje najúspešnejším nadaným žiakom a ich mentorom z územia AP Vojvodiny za vynikajúce výsledky na súťažiach doma i v zahraničí v odboroch vedy, techniky, umenia a jazyka počas školského roka 2021/2022. Mimoriadne peňažné odmeny si tento rok prevzalo osem nadaných detí a 77 diplomov s individuálnymi peňažnými odmenami získali ďalší žiaci a dva spevácke zbory a jeden školský orchester. Diplom a peňažné ceny získalo tiež 75 mentorov a udelené boli aj pochvalné uznania pre 258 žiakov.

 

Foto: Orchestrík a www.sio.vojvodina.gov.rs

 

Foto: Orchestrík a www.sio.vojvodina.gov.rs

 

Foto: Orchestrík a www.sio.vojvodina.gov.rs

 

Foto: Orchestrík a www.sio.vojvodina.gov.rs

 

Za doterajšie úspechy, ktoré tieto nadané deti dosiahli, vďačíme podľa Mirovića ich rodičom, ktorí do nich investovali, tvrdo pracovali a bojovali spolu s nimi. „Vďačíme aj vašim učiteľom, ktorí mali vieru a povzbudzovali vás k dosiahnutiu výsledkov, na ktoré sme dnes hrdí. Vďačíme však predovšetkým vám – najlepším, najtalentovanejším žiakom," zdôraznil Mirović.

Pokrajinský premiér pripomenul, že cena sa udeľuje talentovaným žiakom už vyše dvoch a pol desaťročí.

Po udelení ocenení talentovaným žiakom a mentorom za rok 2022, ktoré prebiehalo v budove pokrajinskej vlády, Lana Zorjanová zahrala na husliach, ocenené chóry zaspievali a Orchestrík ZŠ Jána Kollára ako nositeľ ceny a tiež ako laureát republikovej prehliadky orchestrov roku 2022 tiež zahral niekoľko skladieb.

Viac o Lane Zorjanovej TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/kratak-pregled-istorije/22-aktuality/aktuality/11103-lana-na-ceste-k-realizacii-svojich-snov

Viac o Orchestríku TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/cirkev/seavc-kulpin/22-aktuality/11575-orchestrik-medzinarodne-oceneny

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články