Spolok žien

Bohatý Kovačický október

Tohtoročný Kovačický október sa oficiálne začal v piatok 30. septembra kladením vencov k pomníku padlým bojovníkom, hroznovým bálom a rock večierkom a pokračoval v sobotu napoludnie 1. októbra 2022 slávnostným zasadnutím Rady MS Kovačica. V pokračovaní sobotňajšieho programu nasledovalo otvorenie 71. salónu obrazov Kovačický október s prezentáciou veľkoobrazu rozmerov 200x331 cm, ktorý Kovačici k jubileu namaľovali devätnásti insitní maliari. Slávnostnú prezentáciu striebornej zberateľskej euromince k 220. výročiu osídlenia Kovačice Slovákmi svojou účasťou poctili guvernéri národných bánk Slovenska a Srbska Peter Kažimír a Jorgovanka Tabaković . O 15.h sa začal prvý Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku spojený so samostatnou výstavou tohtoročnej jubilantky Evy Husárikovej. Organizátorom bola Galéria Babka, ktorá na galerijnom nádvorí zhromaždila početných vzácnych hostí, priaznivcov insity a rodinu a priateľov Evy Husárikovej. Jarmok ručných prác, Tortiádu, varenie bryndzových halušiek a kultúrno-umelecký program, žiaľ, pred 17.h prerušil silný lejak s krupobitím.

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Eve Husárikovej výstavu k osemdesiatke usporiadala Galéria Babka. Zakladateľ galérie Pavel Babka sa na úvod zmienil o výstave, ale aj o prvom Festivale slovenského insitného umenia v Srbsku, ktorý by mal naše insitné umenie priblížiť k zápisu na zoznam svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Jubilantke gratulovali Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska, Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Mojmír Vrlík, honorárny konzol Srbska na Slovensku, Miroslav Činčura, starosta Pôtra, Monika Podsklanová Šuhajdová z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, Martin Bajza, ev. farár cirkevného zboru Kovačica, Anna Žolnajová Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia, Mária Struhárová, predsedníčka Združenia petrovských výtvarníkov, Katarína Pucovská, predsedníčka Správnej rady Nadácie Babka Kovačica a Pavol Rybár, predseda Výboru pre rozvoj, prezentáciu a ochranu slovenského insitného maliarstva v Srbsku Nadácie Babka Kovačica, ktorý aj otvoril prvý Festival slovenského insitného umenia v Srbsku. Program moderovala Stefany Husárová.
Kovačický október bude prebiehať do konca mesiaca a Festival slovenského insitného umenia v Srbsku potrvá desať dní. Už zajtra sa v rámci festivalu v Belehrade v Ústave pre výskum kultúrneho rozvoja uskutoční konferencia Slovenská národnostná menšina – kultúra a význam .

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Bohatý Kovačický október

 

Pamätnú mincu k 220. výročiu osídlenia Kovačice Slovákmi vydala Národná banka Slovenska a Mincovňa v Kremnici. Na lícnej strane mince je znázornený Kovačičan oblečený v dobovom kožuchu držiaci koňa na vôdzke. Za ním sedia na voze dve ženy a kompozíciu dopĺňa vahadlová studňa. Na rube zberateľskej euromince je v kompozícii Kovačičanka oblečená v dobovom ľudovom odeve s výjavom mlátenia obilia a evanjelickým kostolom v Kovačici v pozadí. Viac TU: https://nbs.sk/aktuality/slovenske-tradicie-kulturu-a-povedomie-obyvatelov-daleko-za-hranicami-slovenska-si-pripomina-zberatelska-eurominca-s-motivom-obce-kovacica%EF%BF%BC/

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články