Spolok žien

Lazárova sobota

Pravoslávni veriaci riadiaci sa juliánskym kalendárom dnes svätia Lazárovu sobotu. Sviatok Lazárova sobota, alebo Vzkriesenie spravodlivého Lazára (Ježiš v ten deň vzkriesil Lazára z hrobu) sa volá aj Vrbica. Je to jeden z najkrajších sviatkov, keďže je venovaný deťom. Podľa Evanjelia Ježiš Kristus odchádzajúc do Jeruzalema povedal: „nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. (Evanjelium podľa Matúša, kapitola 19, verš 14). Na Lazárovu sobotu veriaci do kostola prinášajú zelené vŕbové prútiky, ktoré sa podľa pravoslávneho učenia posväcujú v kostole po večerných bohoslužbách a preto má aj pomenovanie Vrbica. Po Lazarovej sobote nasleduje Kvetná nedeľa, ktorá je úvodom Veľkého týždňa. V Srbsku sa v tomto roku veľkonočné sviatky spojené s prvomájovými. Na dva nepracovné dni prvomájových sviatkov, nadväzujú Veľký piatok a sobota a potom Veľká noc. Dni pracovného voľna sa teda začínajú v stredu 1. mája a trvajú do pondelka 6. mája.

 

Z pravoslávneho chrámu v Kulpíne

 

Z pravoslávneho chrámu v Kulpíne

 

Lazárova sobota je kresťanský sviatok, ktorý pripomína Ježišov príchod do Betánie, kde vzkriesil z mŕtvych svojho priateľa Lazára (Jn 11, 1-43). Vzkriesenie Lazára sa oslavuje ako prísľub budúceho vzkriesenia všetkých ľudí a zároveň dôkaz, že Ježiš Kristus je Pánom nad smrťou. Vskutku táto sobota ohlasuje a už aj zjavuje nádherné svetlo a pokoj nasledujúcej soboty: Veľkej a Svätej soboty, soboty oživujúceho hrobu, ktorý vydá život. Treba dobre pochopiť predovšetkým to, že Ježišov priateľ Lazár zosobňuje každého z nás a celé ľudstvo a že Betánia, domov človeka Lazára, je symbolom celého sveta obývaného človekom.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články