Dejiny školy

Deti z Ymcárne

Do nedele 8. októbra trvá Detský týždeň, najväčšia celoštátna manifestácia na ochranu a presadzovanie práv detí, ktorá sa tento rok nesie pod heslom „Veľké srdce detí Srbska". V tomto týždni sa deťom venúva zvýšená pozornosť. V mládežníckej organizácii YMCA v Báčskom Petrovci sa však deťom náležitá pozornosť venúva nielen v tomto týždni, ale počas celého roka. Pracuje sa veľmi seriózne s dôrazom na aktuálne výzvy a potreby a tiež na prácu počas školských prázdnin. Medzi tie najúspešnejšie ich akcie patria Letné detské tábory, ktoré sa organizujú už 14. rok. Tento rok mali rekordný počet záujemcov a až tri skupiny detí od 4. do 12. rokov. Deti prejavujú pozoruhodný záujem aj o rôzne počítačové kurzy. Dielňa pomenovaná Bezpečne na internete prebiehala v priestoroch Ymcárne vo Vrbare v Báčskom Petrovci najprv v polovici marca a ďalšiu usporiadali v júni. Žiaci po jej ukončení získali Google certifikáty. Najnovšie sa deti od 6 do 12 rokov učia kódovaniu formou hry. Ďalšie skupiny detí sa učia spievať, hrať na nástrojoch, alebo športujú. V Ymcárni sa môžu pobaviť aj mladé mamičky s ich malými deťmi, pre tie trochu strašie deti a ich rodičov boli organizované Lego dielne, budúcich prvákov priprávali na povinnú školskú dochádzku... Mnohé dielne bývajú bezplatné, keďže YMCA prostriedky zabezpečí prevažne zo zahraničných fondov.

 

Foto:YMCA

 

Foto:YMCA

 

Foto:YMCA

 

Foto:YMCA

 

Foto:YMCA

 

Foto:YMCA

 

Foto:YMCA

 

Foto:YMCA

 

Foto:YMCA

YMCA – táto globálna organizácia, ktorú založil George Williams v Londýne, začala s jednoduchou, no silnou myšlienkou – pomôcť ľuďom vybudovať si zdravší a šťastnejší život. Dnes je YMCA jednou z najväčších dobrovoľníckych organizácií na svete, ktorá je známa tým, že pomáha ľuďom dosiahnuť ich plný potenciál. Ročne slúži viac ako 22 miliónom ľudí.

ÚSŽZ zo Slovenska už roky štedro podporuje viaceré aktivity združenia YMCA, vďaka čomu tento rok mohli uskutočniť až štyri projekty zamerané predovšetkým na deti a mládež. V tomto roku petrovských mládežníkov významne podporila tiež spoločnosť HP, ktorá im darovala 10 kvalitných HP notebookov a ďalšiu IT techniku. Vo Vrbare, ktorá od založenia slúžila pre potreby mládeže, si YMCA vybavila Digitálne stredisko, v ktorom nepretržite prebiehajú rôzne aktivity a interaktívne hodiny v rámci predmetu Digitálny svet v YMCA. Na začiatku roka ich podporila aj YMCA Nemecko, vďaka ktorej mohli petrovskí Ymcári sprístupniť služby počas celého februára zdarma...

YMCA je stále aktívna v prevencii nežiadúceho správania v online prostredí! Edukačné aktivity z oblasti bezpečnosti na internete sú v dobe súčasného fenoménu digitálneho detstva kľúčové k zachovaniu mentálneho zdravia najmladších a teda aj najohrozenejších členov našej komunity.

O začiatkoch pôsobenia YMCA v Petrovci TU:

https://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/8029-spolu-tvorime-ymca-serbia

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články