Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Hodžov novinový článok

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom SAV VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2023 na tému Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť. Každoročne sa do súťaže prihlasujú žiaci zo Slovenska i krajanského zahraničia. Organizátori súťaže Hodžov novinový článok 2023 rátajú teda aj s krajanskou účasťou. Termín zaslania prác do 31.5. 2023.

 

Hodžov novinový článok

 

Vážení učitelia, po roku si Vás dovoľujeme opäť srdečne pozdraviť a poďakovať Vám za to, koľko času a energie venujete svojim žiakom, ako ich podporujete v tvorivom písaní.

Budeme Vám vďační, ak sa pokúsite aj v 16. ročníku súťaže motivovať svojich žiakov k napísaniu hodnotných prác na vyhlásenú tému. Veríme, že tak, ako po minulé roky, aj teraz budete Vašim zverencom nápomocní pri uchopení témy, ako aj pri jej budovaní.

Súťaž Hodžov novinový článok nemá striktne stanovený žáner, avšak obvyklým žánrom býva úvaha...

Viac TU: https://www.uszz.sk/organizatori-sutaze-hodzov-novinovy-clanok-2023-rataju-aj-s-krajanskou-ucastou/?fbclid=IwAR3SPwLdtg_PoNVMSA66tE2OmSY8yM6QIKC7eri5LxrQ7Q1avJnYxH-FKRk

Podmienky súťaže v linku: https://zsmh.sk/hodzov-novinovy-clanok/

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články