Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Veľká noc v Kulpíne

Predpoludňajšie slávnostné veľkonočné služby Božie v Kulpíne, na ktorých so slovom Božím poslúžil biskup SEAVC v Srbsku d.p. Jaroslav Javorník, farár kulpínsky a na ktorých vystúpili deti detskej besiedky a bratia Javorníkovci, boli slávnostným úvodom k oslave Veľkej noci a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Popoludnie už patrilo oslave života. Až 90 vzoriek vín a 71 vzoriek klobás bolo ponúknutých návštevníkom 15. podujatia Veľká noc v Kulpíne 2023, ktorého organizátorom je Spolok kulpínskych vinárov a vinohradníkov. Hostí v kulpínskom poľovníckom dome nechýbalo, prišli, zblízka i zďaleka, mnohí aj zo zahraničia. Počasie žičilo, víno chutilo, hudba veselo hrala a klobása hlad zahnala...Organizátori sú teda spokojní s priebehom podujatia, veď sa všetko ponúknuté predalo. Spolok kulpínskych vinárov a vinohradníkov si včera pripomenul aj dvadsaťročnicu pôsobenia. Na úvod programu sa prihovoril Michal Dovičin, zakladateľ a predseda Spolku kulpínskych vinárov a vinohradníkov a v kultúrno-umeleckom programe vystúpila novoutvorená dievčenská spevácka skupina KUS Zvolen a sólisti Andrea Šimová, Maja Levárská, Paulína Zimová a Pavel Poniger Forero za hudobného sprievodu a pod vedením Ondreja Maglovského. Na veselú náladu hralo trio Maglovský-Hemela-Galamboš.

 

Na predpoludňajších slávnostných veľkonočných službách Božích so slovom Božím poslúžil biskup SEAVC v Srbsku d.p. Jaroslav Javorník a vystúpili deti detskej besiedky

 

Na predpoludňajších slávnostných veľkonočných službách Božích so slovom Božím poslúžil biskup SEAVC v Srbsku d.p. Jaroslav Javorník a vystúpili deti detskej besiedky

 

Na predpoludňajších slávnostných veľkonočných službách Božích so slovom Božím poslúžil biskup SEAVC v Srbsku d.p. Jaroslav Javorník a vystúpili deti detskej besiedky

 

Na predpoludňajších slávnostných veľkonočných službách Božích so slovom Božím poslúžil biskup SEAVC v Srbsku d.p. Jaroslav Javorník a vystúpili deti detskej besiedky

 

Víno je neraz označované za nápoj bohov. Aj to je jeden z dôvodov prečo Združenie vinárov a vinohradníkov z Kulpína práve vo Veľkonočnú nedeľu kladie víno na piedestál. Je to akoby dvojnásobná oslava: zmŕtvychvstania a vína. Členovia združenia mienia, že si víno zasluhuje takúto česť. Čím je víno kvalitnejšie, tým je aj pocit blaha dlhší a intenzívnejší. Preto sa neustále zdokonaľujú tak v pestovaní hrozna ako aj vo výrobe vína.

Združenie vinárov a vinohradníkov v Kulpíne bolo založené v roku 2003. Už o štyri roky neskôr vznikla aj ich najvýznamnejšia akcia Veľká noc v Kulpíne – koštovka vín vo Veľkonočnú nedeľu. Jej prvé ročníky prebiehali v kulpínskom kaštieli a v posledných rokoch sa podujatie presťahovalo do loveckého domu v Kulpíne. Postupne prerástlo v medzinárodnú súťaž s oceňovaním vín a klobás. Členovia Združenia vinárov a vinohradníkov z Kulpína sa so svojimi vzorkami vín tradične zúčastňujú na viacerých domácich a medzinárodných oceňovaniach. Početné uznania a vysoké ocenenia, ktorých stále pribúda, svedčia nielen o vyspelosti, ale aj o uvedomelosti kulpínskych pestovateľov hrozna a výrobcov vína.

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Turisticko-hospodárske podujatie Veľká noc v Kulpíne sa prvýkrát usporiadalo 8. apríla 2007 a za krátky čas prerástlo lokálne rámce a získalo medzinárodný ráz. Odborné komisie hodnotia vína a klobásy. V súťažnej časti sa zúčastňujú výrobcovia vín zo Srbska, Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska, Rumunska... Obyčajne sa oceňuje kvalita 80 – 100 vzoriek vín a 60 – 80 vzoriek domácich klobás. Konkurencia súťažných vín býva silná a komisiu tvoria domáci a zahraniční eminentní odborníci, kým kvalitu klobás hodnotia osvedčení znalci slovenských dolnozemských klobás. Víťazov slávnostne vyhlásujú vo Veľkonočnú nedeľu na záverečnom programe. Včera tie ocenenia odovzdávali Radoslav Kolarski a Branislav Kuštra.Po odovzadní ocenení nasledovala degustácia.

Slávnostný veľkonočný štimung aj teraz dotvárali deti v krojoch, ktoré vítali hostí a každému darovali vyfarbené vajíčko. Nechýbali ani domáce pečivá a koláče, ktoré predával Spolok kulpínskych žien.

 

Katarína Pucovská
Foto: autorka a Juraj Spevák

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články