Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Jozef Podhradský - 200. výročie narodenia

Jozef Podhradský, bezpochyby zaujímavá postava úsvitu československých novodobých dejín, a rovnako tak významná osobnosť dejín Srbska a dolnozemských Slovákov, sa narodil 19. apríla 1823 v Skalici, starobylom mestečku moravsko-slovenského pomedzia a zomrel 13. novembra 1915 v Svetozareve, dnešná Jagodina v Srbsku. Tento vysoko vzdelaný muž, básnik, pedagóg, kazateľ, žurnalista a politik zložil v roku 1848 na peštianskej univerzite profesorskú skúšku, po čom ho Ján Kollár, ideológ všeslovanskej vzájomnosti a farár slovenskej evanjelickej cirkvi v Pešti, pozval za pomocného farára a učiteľa. Z politických dôvodov prešiel v roku 1863 do Nového Sadu učiť na srbskom gymnáziu, neskôr ho preložili na novozaložené maďarsko-srbské gymnázium do Somboru, potom kratšie pôsobil v Petrohrade (Zreňanin), tiež v Leskovci a nakoniec aj na gymnáziu v Belehrade, kde spolupracoval s Čechmi a Slovákmi. Počas pôsobenia v Novom Sade vydával slovenské časopisy pre deti a mládež Slávik a Zornička a vďaka nemu sa môžeme pýšiť s bezmála 160-ročnou tradíciou našich prvých časopisov.

 

Na nedeľu v Skalici usporiadajú spomienkové podujatie venované spisovateľovi, evanjelickému kňazovi a Štúrovcovi Jozefovi Podhradskému

 

Na nedeľu v Skalici usporiadajú spomienkové podujatie venované spisovateľovi, evanjelickému kňazovi a Štúrovcovi Jozefovi Podhradskému

 

Z výstavy „150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1864 – 2014" autora Vladimíra Valentíka

 

Z výstavy „150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1864 – 2014" autora Vladimíra Valentíka

 

V ovzduší všeslovanskej vzájomnosti a preniknutý sympatiami k pravoslávnym, počas pobytu v Novom Sade konvertoval do pravoslávnej cirkvi. V posledných rokoch života písal aj po srbsky a je aj autorom prvého pravoslávneho katechizmu pre Čechov a Slovákov. Roku 1897 bol vyznamenaný Radom sv. Sávu. Krátko pred úmrtím roku 1915 utiekol pred príchodom frontu spolu s rodinou do Banjici a potom do Svetozareva (Jagodina), kde 13. 11. 1915 umrel.

V piatok 21. apríla 2023 o 16. hodine v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadajú 67. literárne snemovanie s udelením Ceny časopisu Nový život za rok 2022. Príspevky a diskusia tohtoročného literárneho snemovania budú venované, okrem iného, aj dvojstému výročiu narodenia Jozefa Podhradského.

Viac o živote a diele Jozefa Podhradského TU: https://slovackizavod.org.rs/literatura/osobnosti-slovenskeho-literarneho-zivota/jozef-podhradsky/?fbclid=IwAR2H991r98jgN6iqElBSK2uNnphkPa8rkW95YZt4sBPs9OIx9niw-z9Xu2Y

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články