Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Výzva ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 v nasledujúcich oblastiach: vzdelávanie, kultúra, informácie a médiá. Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčasti štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi SR a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Registrácia žiadostí v dotačnom informačnom systéme bude prebiehať v dňoch od 26.02.2024 12:00 hod. do 31.03.2024 do 24:00 hod. SEČ.

 

Výzva ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024

 

Všetky potrebné informácie nájdete vo Výzve na webe: https://www.uszz.sk/vyzva-uszz-na-predkladanie-ziadosti.../

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články