Archív

Kniha a jubileá KUS Zvolen

„Život Kulpínčanov na plodných poliach kultúry bol vždy bohatý, plný a krásny. Spolková činnosť rozprúdila krv mnohých mladých sŕdc, tiež aj sŕdc tých duchom mladých a nasmerovala tok ich života iným smerom. Päťdesiatročnica obnovenej činnosti spolku je príležitosťou na súvahu prejdenej cesty a zdokumentovanie polstoročného obdobia. Keďže však začiatky organizovanej spolkovej činnosti v Kulpíne siahajú po rok 1948, chceme vzdať poctu aj tým, ktorí sa zaslúžili o založenie spolku," napísané je v predslove knihy KUS Zvolen Kulpín – päťdesiat rokov obnovenej činnosti zostavovateľky Kataríny Pucovskej. Knihu, v ktorej je zdokumentované obdobie 1972 – 2022, predstavili na včerajšom večierku, na ktorom oslávili aj polstoročie obnovenej činnosti a zároveň načali ďalšie jubileum: 75 rokov KOS resp. KUS Zvolen . Vydavateľmi tejto vzácnej publikácie sú Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne, portál kulpin.net a Slovenské vydavateľské centrum. Početných prítomných na včerajšej prezentácii privítal Pavel Gaža, predseda MOMS Kulpín. Duchovným pookriatím boli príhovory Michala Labáta, Jána Kopčoka, Michala Babiaka, Jána Chalupku a Michala Čiliaka. Večierok moderovala Viera Dorčová Babiaková.

 

Kniha a jubileá KUS Zvolen

 

O tých súčasných i starších generáciách, ktoré trasovali spolkovú cestu, treba povedať, že „to boli ľudia takí celkom obyčajní, ktorí milovali kultúru, umenie, svojich blížnych, známych i neznámych a všetkých ľudí dobrej vôle. Pôsobili v krátkom období, ktoré z hľadiska astronomického kalendára takmer nič neznamená. Tešili sa nielen zo svojich, lež i z cudzích úspechov. Svojou činnosťou i tou úspešnou, i tou menej úspešnou snažili sa nájsť si miesto pod slnkom a spolu s mnohými inými ľuďmi tvorili a tvoria jednu veľkú svetovú armádu, ktorá bojovala a bojuje nie s puškou v ruke, ale s piesňou a tancom pre šťastie a radosť všetkých ľudí. Hľa, taká bola, taká je a taká bude naša púť". Uvádza to vo svojom referáte venovanom prvým dvom desaťročiam obnovenej činnosti Kultúrno-umeleckého spolku Zvolen Kulpín Ján Kopčok-Účo, jeden z iniciátorov obnovenia činnosti a dlhoročný hnací motor všetkých kultúrnych podujatí v dedine.

"Generácie zvolenovcov ochotne obetúvali svoj čas, svoju energiu, svoje poznatky...a dodnes ochotne seba rozdávajú, pre radosť všetkých nás. Zasluhujú si našu veľkú vďaku a preto sme sa rozhodli ochotne a z lásky venovať im túto knihu. Tým zároveň vzdať hold všetkým tým generáciám zvolenovcov, ktorí nám spríjemňovali a spríjemňujú život," uviedla v príhovore zostavovateľka Katarína Pucovská.

 

Pavel Gaža, Viera Dorčová Babiaková, Katarína Pucovská a Vladimír Valentík

 

Pavel Gaža, Viera Dorčová Babiaková, Katarína Pucovská a Vladimír Valentík

 

O knihe hovorila zostavovateľka Katarína Pucovská

 

O knihe hovorila zostavovateľka Katarína Pucovská

 

Na prvé roky obnovenej činnosti KOS Zvolen si zaspomínal prvý predseda Michal Labát

 

Na prvé roky obnovenej činnosti KOS Zvolen si zaspomínal prvý predseda Michal Labát

 

V prezentovanej knihe prvú dvadsaťročnicu zhrnul Ján Kopčok, ktorý bol v tom období hnacím motorom KUS Zvolen

 

V prezentovanej knihe prvú dvadsaťročnicu zhrnul Ján Kopčok, ktorý bol v tom období hnacím motorom KUS Zvolen

 

Michal Čiliak pôsobil v KUS Zvolen 33 rokov, bol tanečníkom, spevákom, hudobníkom, choreografom, hercom, režisérom, predsedom, manažérom...

 

Michal Čiliak pôsobil v KUS Zvolen 33 rokov, bol tanečníkom, spevákom, hudobníkom, choreografom, hercom, režisérom, predsedom, manažérom...

 

 Mária Koruniaková, ktorá čítala úryvky z knihy a Viera Dorčová Babiaková, ktorá program viedla, určité obdobie stáli v čele KUS Zvolen, v súčasnosti sú aktívnymi divadelníčkami

 

Mária Koruniaková, ktorá čítala úryvky z knihy a Viera Dorčová Babiaková, ktorá program viedla, určité obdobie stáli v čele KUS Zvolen, v súčasnosti sú aktívnymi divadelníčkami

 

Zoroslav Zima, súčasný predseda KUS Zvolen, včera aj zaspieval za sprievodu Ondreja Maglovského, maestra, ktorý nacvičoval mnohé generácie kulpínskych spevákov a speváckych skupín

 

Zoroslav Zima, súčasný predseda KUS Zvolen, včera aj zaspieval za sprievodu Ondreja Maglovského, maestra, ktorý nacvičoval mnohé generácie kulpínskych spevákov a speváckych skupín

 

Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. sa do zvolenovskej rodiny zapojil v detstve, so Zvolenom rástol a s jeho menom sa spája zlaté obdobie kulpínskeho divadelného ochotníctva

 

Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. sa do zvolenovskej rodiny zapojil v detstve, so Zvolenom rástol a s jeho menom sa spája zlaté obdobie kulpínskeho divadelného ochotníctva

 

Ján Chalupka bol najprv hercom a moderátorom a neskôr sa do zvolenovských novších dejín zapísal ako režisér a dramaturg najväčšieho počtu divadelných predstavení

 

Ján Chalupka bol najprv hercom a moderátorom a neskôr sa do zvolenovských novších dejín zapísal ako režisér a dramaturg najväčšieho počtu divadelných predstavení

 

Michal Vida a Ján Andrášik, tak ako včera, spevom a hudbou neraz rozihrali žilky mnohým generáciám, a to nielen v Kulpíne

 

Michal Vida a Ján Andrášik, tak ako včera, spevom a hudbou neraz rozihrali žilky mnohým generáciám, a to nielen v Kulpíne

 

Texty z knihy čítala aj Katarína Kolárová, jedna z najúspešnejších a najviac oceňovaných kulpínskych herečiek

 

Texty z knihy čítala aj Katarína Kolárová, jedna z najúspešnejších a najviac oceňovaných kulpínskych herečiek

 

Andrea Šimová až trikrát ( 2013, 2018, 2021) predstavovala Kulpín na Stretnutí v pivnickom poli a v roku 2018 si tam vyspievala tretiu cenu

 

Andrea Šimová až trikrát ( 2013, 2018, 2021) predstavovala Kulpín na Stretnutí v pivnickom poli a v roku 2018 si tam vyspievala tretiu cenu

 

Andrea Valentíková, neúnavná folkloristka a najnovšie aj speváčka, vystúpila na Stretnutí v pivnickom poli v roku 2022

 

Andrea Valentíková, neúnavná folkloristka a najnovšie aj speváčka, vystúpila na Stretnutí v pivnickom poli v roku 2022

 

Novoutvorená dievčenská spevácka skupina, ktorú nacvičil maestro Ondrej Maglovský, potvrdila, že v Kulpíne stále máme kvalitné ženské hlasy

 

Novoutvorená dievčenská spevácka skupina, ktorú nacvičil maestro Ondrej Maglovský, potvrdila, že v Kulpíne stále máme kvalitné ženské hlasy

 

Predsedovia KUS Zvolen v prvom období: Ján Činčurák, Ján Kopčok, Vladislav Medovarský, Michal Labát, Pavel Štrba a Michal Miškár

 

Predsedovia KUS Zvolen v prvom období: Ján Činčurák, Ján Kopčok, Vladislav Medovarský, Michal Labát, Pavel Štrba a Michal Miškár

 

Katarína Melegová Melichová do knihy prispela textom o Ondrejovi Maglovskom a na včerajšej prezentácii knihy zablahoželala i jubilujúcemu spolku

 

Katarína Melegová Melichová do knihy prispela textom o Ondrejovi Maglovskom a na včerajšej prezentácii knihy zablahoželala i jubilujúcemu spolku

 

Predsedovia a zaslúžilí členovia počas 50-ročného pôsobenia spolku

 

Predsedovia a zaslúžilí členovia počas 50-ročného pôsobenia spolku

 

Prezentáciu knihy trefne doplnila výstava fotografií, ktorú, rovnako ako aj vydanie knihy, finančne podpolil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Prezentáciu knihy trefne doplnila výstava fotografií, ktorú, rovnako ako aj vydanie knihy, finančne podpolil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Nechýbala ani torta k jubileu spolku

 

Nechýbala ani torta k jubileu spolku

 

Na prezentáciu knihy boli pozvaní predovšetkým členovia KUS Zvolen

 

Na prezentáciu knihy boli pozvaní predovšetkým členovia KUS Zvolen

 

V priestoroch KUS Zvolen sa po rokoch zhromaždili viaceré generácie zvolenovcov

 

V priestoroch KUS Zvolen sa po rokoch zhromaždili viaceré generácie zvolenovcov

 

Obálka knihy

 

Obálka knihy

 

Na večierok zavítal aj vzácny priateľ Kulpína Jozef Mak z Banskej Bystrice, známy spevák, ktorý svojim krásnym prednesom potešil a rozospieval všetkých prítomných

 

Na večierok zavítal aj vzácny priateľ Kulpína Jozef Mak z Banskej Bystrice, známy spevák, ktorý svojim krásnym prednesom potešil a rozospieval všetkých prítomných

 

Po prezentácii knihy pokračovala oslava jubilea, dlho do noci veselo hrali jedineční selenčskí Kalapoši a Lienka

 

Po prezentácii knihy pokračovala oslava jubilea, dlho do noci veselo hrali jedineční selenčskí Kalapoši a Lienka

 

Spoločná fotografia účastníkov programu (foto: Stanislav Cerovský)

 

Spoločná fotografia účastníkov programu (foto: Stanislav Cerovský)

 

Okrem vlastných textov zostavovateľka do knihy zaradila aj referát Jána Kopčoka, esej Michala Babiaka a texty Viery Dorčovej Babiakovej, Anny Francistyovej, Kataríny Gažovej, Vladimíry Dorčovej Valtnerovej a Kataríny Melegovej Melichovej, ako aj spomienky Vladislava Medovarského, Michala Čiliaka, Kataríny Kolárovej, Márie Koruniakovej, Anny Fehérovej a Pavla Gažu. Daniel Pixiades, náš spisovateľ žijúci v Kanade si zaspomínal na svoju zvolenovskú činnosť v päťdesiatych rokoch minulého storočia.

Kniha vyšla s vlaňajším vročením, má 203 strán, tvrdý obal a je bohato farebne ilustrovaná s vyše 250 fotografiami.

 

Katarína Pucovská

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články