Archív

Zima s knihou v Kysáči

V pondelok 13. marca v Dome dôchodcov v Kysáči prebiehala ďalšia akcia Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca Zima s knihou a projektom Biblio. V spolupráci so SVC večierok usporiadal Spolok kysáčskych žien. Prítomných privítala Ľudmila Berediová Stupavská, predsedníčka spolku a následne slovo odovzdala Vladimírovi Valentíkovi, riaditeľovi SVC, ktorý predstavil vlaňajšiu knižnú produkciu tohto vydavateľstva. Tentoraz bol osobitný dôraz kladený na knihu kysáčskeho rodáka Daniela Pixiadesa Smery a pobrežia, knihu Annamárie Boldockej Grbićovej O ľuďoch a iných vzácnostiach a knihu Kataríny Pucovskej KUS Zvolen, 50 rokov obnovenej činnosti. Autorky uvedených dvoch kníh sa na večierku aj osobne zúčastnili. Kysáčske ženy aj tentoraz boli dobrými poslucháčkami ale aj výbornými hostiteľkami, takže večierok pri čaji, káve, pečive a chýrečných kysáčskych koláčikoch prebiehal v príjemnej nálade.

 

Zima s knihou v Kysáči

 

Zima s knihou v Kysáči

 

Zima s knihou v Kysáči

 

Zima s knihou v Kysáči

 

Zima s knihou v Kysáči

 

Knihu O ľuďoch a iných vzácnostiach vydalo SVC ako 10. zväzok v Edícii Predsa koľaj. "Len to je naše, čo dávame druhému," zdôraznila autorka Annamária Boldocká Grbićová podčiarkujúc vzácnosť „človečiny". V knihe je do popredia vysunutý človek, ako niečo čo nám má byť to najvzácnejšie čo máme, aby sa človek necítil kolaterálne v tomto materialisticky založenom svete.

Katarína Pucovská sa zmienila najprv o knihe vydanej k 50-ročnici obnovenej činnosti Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen v Kulpíne a potom hovorila o knihe Smery a pobrežia venovanej tvorbe Daniela Pixiadesa. Do knihy sú zaradené recenzie na jednotlivé básnické zbierky vydané v rôznych jazykoch a v rôznych krajinách ako aj najčastejšie citované básne. Zostavili ku Zdenka Valentová Belićová a Smiljana Pixiadesová. Na záver prečítala dve Pixiadesove básne venované žene, jednu v autorovom prebásnení a jednu v jej preklade.

Podčiarkujúc, že sa do kysáčskeho spolku žien vždy s radosťou vracia Vladimír Valentík vyzdvihol, že prvá Zima s knihou štartovala práve z Kysáča. Podotkol, že sa v tomto roku putovná akcia Slovenského vydavateľského centra zastaví ešte v Spolku petrovských žien, kde v pondelok 20. marca vyprevadia zimu a zakončí sa v Pivnici, kde na margo festivalu DIDA s knihou venovanou Jankovi Čemanovi autorov Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej a Jána Chrťana privítajú jar.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články