Archív

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

Poľovnícky spolok Bažant/Fazan z Kulpína prednedávnom usporiadal svoje valné volebné zhromaždenie, na ktorom si piatykrát za sebou za predsedu zvolili Branislava Plachtinského. Keďže spolok v tomto roku jubiluje – oslavuje sedemdesiate narodeniny, včera sa kulpínski poľovníci a ich hostia stretli aj na slávnostnom zhromaždení. Na ňom predostreli správy o vlaňajšej činnosti a hospodárení a plány na tento rok, ktoré prečítali Vladimír Haška, Zdenko Maglovský a Andrej Širka. Tiež si zvolili členov správnej a dozornej rady spolku a obecnému loveckému združeniu postúpili návrh kandidatúry Zoroslava Brtku na predsedu obecného loveckého združenia. Druhá, slávnostná časť zhromaždenia bola venovaná dejinám spolku.

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

Poľovnícky spolok Bažant z Kulpína 70-ročný

 

V rámci slávnostnej časti zhromaždeni odovzdané boli ocenenia Poľovníckeho zväzu Vojvodiny šiestim členom za dlhodobú prácu v spolku a dvanásť členov získalo plakety spolku. Predstavené bolo aj nové tablo kulpínskych poľovníkov. Slávnostný tón schôdze sa však občas pozmenil v hádky, predovšetkým o tom, kto má pravdu a kto má podporu väčšiny. Zrejme, svedčí to o rozpoltenosti vo vlastných radoch, čo zrejme neprospieva spolku. Keďže ide o úspešný spolok, ktorý v posledných desaťročiach veľmi dobre gazdoval a stále dosahuje najlepšie výsledky hospodárenia v obci, ktorý si dokázal vybudovať krásny objekt, ktorý sa múdrymi rozhodnutiami načas vedel registrovať aj pre zárobkovú činnosť... – neprekvapuje zvýšený záujem o jeho spravovanie. Len aby to nebolo na škodu tých, ktorí roky organizovali dobrovoľné pracovné akcie a obetovali svoj čas a prostriedky v prospech zveľadenia svojho prostredia.

Ústredná pozornosť na včerajšom zhromaždení bola venovaná 70. výročiu založenia spolku. V prvom písanom dokumente o Kulpíne z 28. 02. 1345 sa uvádza, že sa vtedajší obyvatelia Kulpína zaoberali lovom a rybolovom. V tej ďalekej minulosti lov bol zdrojom obživy. „O tom, že poľovačky majú v Kulpíne dlhú tradíciu, svedčí aj fotografia lovu na zajace z roku 1912 zarámovaná v miestnostiach spolku. Vtedy sa poľovačky organizovali na majetkoch zemepána Dundjerského," uviedol Branislav Plachtinský. Keď hovoril o 70-ročnej organizovanej spolkovej činnosti poznamenal, že spolok založili 19. marca 1953 desiati Kulpínčania, z ktorých deviati boli poľnohospodári, čiže boli to ľudia ktorí neboli bohatí a nemali prostriedky. Ale aj napriek tomu vkladali do loveckého spolku ktorý začínal prakticky od nuly. V súčasnosti tento spolok pôsobí v rámci obecného Loveckého združenia „Petrovec" a kulpínski poľovníci spravujú poľovníckym revírom číslo 3 ktorý má 3.500 ha lovno-hospodárskej plochy. Keďže dobre gazdujú svojim revírom, podarilo sa im vybudovať aj nový poľovnícky dom s ubytovacími kapacitami. Umiestnený je na okraji dediny v areály športovo-rekreačnej zóny v blízkosti kanála DTD a rozprestiera sa na rozlohe 5 ha. Z divej zvery najviac sa v ňom vyskytuje zajac, bažant a srnčia divina. V rámci areálu je vybudovaná strelnica na hlinené terče a tiež dve voliery, v ktorých chovajú vyše 1000 bažantov. Počas roka spolok organizuje Prvomájový turnaj v triafaní hlinených holubov a súťaž vo varení paprikáša Poľovnícky kotlík. V súčasnosti spolok počíta 58 členov.

Predseda kulpínskych poľovníkov Branislav Plachtinský prečítal aj údaje z dokumentu o založení spolku, kde sa uvádza, že „Ľudový výbor novosadského regiónu, Odbor vnútorných vecí z Nového Sadu, dňa 19. marca 1953 schválil žiadosť o registráciu Poľovníckeho spolku z Kulpína. Odbor vnútorných vecí Novosadského kraja v Novom Sade potvrdzuje, že Labat Pavel, Cesnak Jano, Ačanski Milorad, Miškar Jano, Kantar Jano, Gaža Jano, Govorčin Milan, Melich Jano, Danko Jano a Haška Ondrej, všetci Kulpínčania, Podzmluvou poľovníckych spoločností A.P.V v Novom Sade registrovali svoju pobočku Poľovníckeho spolku v Kulpíne s pôsobnosťou na území obce Kulpín v súlade s pravidlami Poddohovoru Poľovníckych spoločností APV."

Poľovnícke združenie Bažant z Kulpína má dlhodobo dobrú spoluprácu s Loveckým zväzom Vojvodiny a tak na včerajšom slávnostnom zhromaždení Mile Ivanović v mene tohto poľovníckeho zväzu udelil ocenenia zaslúžilým jednotlivcom. Branislav Plachtinský je vyznamenaný Rádom za zásluhy so zlatou medailou, striebornú medailu za dlhodobú prácu v spolku udelili Vladimírovi Haškovi a Miroslavovi Stupavskému a bronzovú medailu získali Daniel Čelovský, Zoroslav Brtka a Ján Bovdiš.

V mene Loveckého spolku Lesík Kulpínčanom k jubileu zablahoželal Milan Anušjak, v mene hložianskych poľovníkov Miroslav Pavčok a v mene maglićských Dragan Božić.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články