Juraj Pagáč (1912 – 1982)

Juraj Pagáč sa narodil 6. februára roku 1912 v Hložanoch z chudobných rodičov otca Juraja a matky Márie rod. Uramovej. Základnú školu skončil v rodisku a gymnázium v Petrovci. Keďže mu v jeseň roku 1931 otec nešťastne zahynul, z materiálnych príčin nemohol ani maturovať a chcel sa zapísať na železničiarsku školu do Belehradu, kde ho pre nedostatok miesta neprijali. Maturoval dodatočne v roku 1934 a odišiel študovať teológiu do Bratislavy, ktorú skončil v roku 1939. Za farára bol vysvätený 15. júla 1939 biskupom Samuelom Starkem. Krátko kaplánoval v Kovačici pri seniorovi J. Janišovi ale pre nemoc laliťského farára Emila Heinleina bol menovaný za kaplána v Laliti. Po smrti farára E. Heinleina zostal i ďalej kaplánom, lebo mu pre neznalosť maďarčiny nebolo dovolené dať sa voliť za farára.

 

Juraj Pagáč (1912 – 1982)

 

Dňa 15. marca 1944 ho biskup Raffay z Budapešti vymenoval za seniorálného kaplána do Hložian, kde účinkoval po boku seniora Samuela Širku do 1. augusta 1944 na čo ho senior S. Širka, na vlastnú zodpovednosť, preložil naspäť do laliťského cirkevného zboru, ktorý si ho na konvente 31. októbra 1945 zvolil za svojho farára. Inštalovaný bol 18. novembra 1945 seniorom Pavlom Turčanom.

Do stavu manželského vstúpil 23. mája 1940 s Máriou Lomenovou. Manželstvo zostalo bezdetné. V rokoch 1950-1956 bol seniorálnym kontrolórom a v rokoch 1956-1962 synodálnym kontrolórom. Na synode v Kovačici 26. júla 1962. bol zvolený za báčskeho seniora. Juraj Pagáč bol aj dlhoročným zostavovateľom Evanjelického nástenného kalendára, spoluredaktorom Ročenky a Evanjelického hlásnika. Počas jeho pôsobenia v Laliti v rokoch 1958-1959 bola postavená nová farská budova. Do výslužby odišiel 28. decembra 1976, kedy sa s manželkou presťahoval do Kulpína. Zomrel 12. apríla 1982 v Kulpíne, kde je aj pochvaný.

(Zdroj: kniha Farári Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1921 – 1996)

 

Kp

Komentárov  

+3 #1 RE: Juraj Pagáč (1912 – 1982)misko 2022-02-07 11:15
pametam sa ho dobre on ma krstil aj konfirmoval aj sobasilbol oblubeni farar cest jeho pamiatki pokoj prachu jeho
Nahlásiť administrátorovi

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články