Rekonštrukcia kulpínskeho kaštieľa

Polovicou septembra sa začali prípravné práce na obnovu strechy Veľkého kaštieľa v Kulpíne, po čom sa začalo najprv s montážou lešenia a potom nasledovala demontáž častí strešnej konštrukcie. V týchto dňoch už prebiehajú rekonštrukčné práce. Z Pokrajinského ústavu ochrany kultúrnych pamiatok uvádzajú, že vzhľadom na zlý stav strechy a strešných konštrukcií a z dôvodu zamedzenia zatekania a ďalšieho zhoršovania stavu, nevyhnutná bola celková obnova strechy. Rekonštrukcia tohto kultúrneho majetku historického významu bude zahŕňať konzervátorsko-reštaurátorské a stavebno-remeselné práce. Stavebnými prácami bola poverená spoločnosť „Granit-Liješće" zo Sriemskej Mitrovice, s ktorou bola v auguste uzavretá zmluva v hodnote 31,8 milióna dinárov. Na streche sa v tomto roku vymení krytina a v budúcom roku bude nasledovať fasáda a interiér. Hovorí Filip Forkapić, vyšší kustód Múzea Vojvodiny a vedúci Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne, ktoré sídli v kulpínskom kaštieli, niekdajšom sídle rodiny Dunđerskej.

 

Rekonštrukcia kulpínskeho kaštieľa

 

Rekonštrukcia kulpínskeho kaštieľa

 

Rekonštrukcia kulpínskeho kaštieľa

 

Rekonštrukcia kulpínskeho kaštieľa

 

Rekonštrukcia strechy sa už začala. Vymieňa sa krytina a ide o kryt eternit, ktorý sa doviezol zo zahraničia. Keďže sa nemohli zadovážiť rovnaké dimenzie panelov ako boli doteraz, na strechu sa položia trochu väčšie, dimenzií 40 x 40 cm, pričom pôvodne mali dimenzie 30 x 30 cm. Farba krytiny sa však zachová, budú to dve rovnaké farby ako predtým. Vymenia sa aj odkvapy, kým strešné trámy (hrady), ktoré sú zdravé, ostávajú a vymieňajú sa iba tie, ktoré načal zub času. Zmení sa tiež strešná krytina na kupole, ona bola plechová a taká aj zostane. Kamenná atika, je to kamenné zábradlie na streche, bude tiež renovovaná a už aj bola vyčistená vodou pod tlakom. Tiež sa na nej vymenia poškodené časti. Spolu s vykonávateľmi prác v teréne sú aj konzervátori z Belehradu. Pri všetkých prácach sa totiž musí dbať na to, čo treba rešpektovať a čo sa musí dodržiavať, keďže je kaštieľ, ako kultúrna pamiatka pod ochranou štátu. Do konca roka by mala byť zakončená sanácia krovu a na budúci rok bude nasledovať druhá fáza, čiže fasáda a vnútorné práce.

Práce prebiehajú pod dozorom Pokrajinského ústavu ochrany kultúrnych pamiatok. S rekonštrukciou sa začalo napriek tomu, že je kaštieľ v procese reštitúcie. Sanácia bola totiž nevyhnutná, keďže na objekte došlo k väčším poškodeniam. Vykoná sa však len to, čo je nevyhnutné a všetko ostatné sa bude robiť po skončení reštitúcie. Podľa slov Filipa Forkapića paralelne prebieha aj reštaurovanie nábytku a to podľa projektu schváleného Ministerstvom kultúry Srbska. Po jeho obnove, táto vzácna expozícia bude vrátená do kaštieľu, ktorý zatiaľ zostáva v gescii Múzea Vojvodiny.

Dediči rodiny Dunđerskej roky žiadajú, aby im bol skonfiškovaný majetok vrátený prostredníctvom reštitúcie a toto konanie stále prebieha. Areál s dvoma kaštieľmi v Kulpíne a parkom bol v roku 1970 ochránený ako kultúrna pamiatka a v roku 1991 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku veľkého významu. Dunđerskovci dôkladne rekonštruovali kaštiele v roku 1912 a odvtedy prešiel Veľký kaštieľ viackrát čiastočnou obnovou a konzerváciou.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články