Štefanský program

Včerajším Štefanským programom KUS Zvolen z Kulpína bilancoval tento svoj jubilejný rok. Počas celého roka si zvolenovci pripomínali 50 rokov obnovenej činnosti a za nimi je obdobie bohaté na vystúpenia, tak folklórnej, ako aj divadelnej odbočky. Snažili sa dôstojne a kvalitne prezentovať svoje prostredie a svoju činnosť. Podarilo sa im čiastočne renovovať miestnosti v ktorých sídlia a v týchto dňoch očakávajú aj vydanie publikácie o 50-ročnici obnovenej činnosti KUS Zvolen. Moderátorka Štefanského programu Viera Dorčová Babiaková stručne zhrnula polstoročie spolkovej činnosti a vyjadrila vďaku všetkým členom zaslúžilým za pretrvávanie spolku. Prečítala tiež state z pripravovanej monografie, ktorej autorkou je Katarína Pucovská a do ktorej svojimi autorskými textami prispeli aj ďalšie kulpínske novinárky a ohlásila aj prezentáciu tejto knihy už začiatkom roka.

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

V programe vystúpili mladšia a staršia tanečná skupina, speváci a tiež herci, ktorí aj tentoraz v rámci koncoročného programu predviedli trefné scénky so žartovným obsahom na aktuálne lokálne témy.

Program otvorili tí najmladší zvolenovci, medzi ktorých zavítal Dedo Mráz s balíkmi. Najprv zaspievala mladučká Paulína Zimová a potom vystúpila folklórna skupina s choreografiou Pekne, krásne si spievajú... V pokračovaní programu zaspievali tohtoroční debutanti Stretnutia v pivnickom poli Andrea Valentíková a Zoroslav Zima a tiež speváci Maja Levárská a Pavel Poniger Forero. Tanečníci sa predstavili s čardášmi zo Šariša a s choreografiou Dolnozemské rozkazovačky, v ktorej predstavili kroje, ktoré zvolenovci vlastnia. Spevákov a vtanečníkov sprevádzal orchester v čele s Ondrejom Maglovským. Na záver programu predsedníčka Báčskopetrovskej obce Jasna Šprochová zvolenovcom odovzdala darček a Kulpínčanom zagratulovala k novému roku. Na rozlúčku odznela spoločná pesnička Tam ďaleko za horami.

Program pokračoval zábavou v čiastočne vynovených priestoroch.

Priamy prenos programu prebiehal prostredníctvom sociálnej siete facebook:
https://www.facebook.com/100014382372148/videos/5696390427115042

 

Katarína Pucovská
Foto Juraj Spevák

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články