Veľkí ľudia malého Kulpína

Veľkí ľudia malého Kulpína je názov knihy s podtitulom Osobnosti z minulosti a významní občania Kulpína, ktorá v týchto dňoch vychádza tlačou. V jej úvode píše: Kulpín je malá dedinka s bohatými dejinami, obývaná vzácnymi ľuďmi, ktorí trasovali jej rozvoj a zapísali sa do dejín. Niektorí sa v nej narodili, niektorí sa tu iba kratšie zastavili, avšak po sebe zanechali trvalú stopu. Kniha je hlboká poklona všetkým tým snaživcom, ktorí mali smelé sny a snažili sa ich realizovať. Zahľadení ďaleko do budúcnosti posúvali aj zraky iných dopredu, k pokroku. Neklesali ani v časoch krvavých, keď víchor vlasť pustošil.

 

Veľkí ľudia malého Kulpína

 

V knihe je zhrnuté obdobie od založenia súčasného Kulpína, teda od polovice 18. storočia, až po osobnosti narodené do roku 1930. Bezpochyby by si miesto v publikácii zaslúžili aj mnohí ďalší veľký ľudia, veď mnohí sa činili a mnohí dokonca aj vlastným životom zaplatili za našu krajšiu budúcnosť. No, spomienky vybledli a niektorí sa nám akosi stratili z dohľadu. Naša pamäť je už raz taká, nespoľahlivá. Treba zapisovať a z toho dôvodu sú aj uložené zápisky do tejto knižky.

Kniha sa začína príspevkami o školstve a učiteľoch (spolu ich je 16), keďže je Kulpín jednou z mála dedín, v ktorej škola bola založená skôr ako cirkev. V pokračovaní sú biografie kulpínskych farárov, ktorí buď v Kulpíne pôsobili, alebo sa tam narodili – je ich spolu 14. Nasledujú osobnosti, ktorých busty sú umiestnené v kulpínskom parku, v Aleji významných osobností – tých je 11. V týchto prvých kapitolách sú v značnej miere zastúpené biografické záznamy, ktoré už boli zverejnené v rôznych publikáciách alebo v dobovej tlači. Najčastejšie používané zdroje boli: kulpínska školská pamätnica, gymnaziálna pamätnica, brožúrka Významní Slováci v dejinách Kulpína, kniha zostavovateľa Adama Vereša Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch, knižočka Félixa Kutlíka Báč-Sriemskí Slováci, ročenky Slovenskej evanjelickej a. v. kresťanskej cirkvi vo FĽR Juhoslávii, kniha Farári Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1921 – 1996, knižočka Jozefa Maliaka Daniel Kolényi a jeho doba a z dobovej tlače zvlášť Národná jednota, ale aj rukopisná zbierka záznamov Kulpínčana Vladislava Harminca (1910 – 1983). Texty sú uvádzané v pôvodnom znení a preto sa čitateľ stretne aj s archaizmami a zastaralými pravopisnými pravidlami.

Osobitnú časť knihy tvorí blok príspevkov Osobnosti a dejiny cez životné príbehy. V tejto časti je 29 príbehov z ktorých cez životopisy známych, či menej známych alebo už zabudnutých Kulpínčanov sa dá nazrieť aj do dejín Kulpína. Sú to akési beletrizované príbehy s realistickým podkladom. Takto podané sa čitateľom budú snáď ľahšie čítať. Príbehy sú písané na základe spomienok pamätníkov, najčastejšie potomkov, ktorí poskytli aj fotografie z rodinných archívov. Ochotne to urobili. Aby spomienky nezapadli prachom a nestratili sa v zabudnutí.

Úhrne je spracovaných 70 osobností a sú tu aj kratšie záznamy o mnohých ďalších Kulpínčanoch, s množstvom dobových fotografií – v knihe je až 263 fotografií a tie najstaršie sú z roku 1890. V niektorých prípadoch sa ponúka nový pohľad na udalosti a otvárajú sa aj nové zorné uhly na vojnové a povojnové dejiny. Medzi osobnosťami sa našli nielen Slováci a Srbi, ale aj Nemci, Židia, Maďari a čitateľ sa dočíta aj o Rómoch a rómskej štvrti.

Vydanie knihy finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Miestne spoločenstvo Kulpín a Nikola Tanurdžić, potomok rodiny Dunđerskovej.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články