Tvorivý dvojhlas

Sobota 2. decembra 2023 patrila dvom Petrovčankám, dvom hudobným pedagogičkám, dvom odborníčkam, ktoré viac ako štyri desaťročia vštepovali deťom a mládeži lásku k hudbe, učili ich spevu, zdokonaľovali ich talent, pripravovali hudobné podujatia a viedli zbory, ktoré nám spríjemnili mnohé chvíle a svojim prednesom ozvláštnili početné podujatia a večierky. Mariena Stankovićová Kriváková vlani oslávila 65 rokov života a Anna Medveďová si rovnaké jubileum pripomína v tomto roku. Práve túto peknú zhodu okolností využili organizátori Muzikologickej konferencie, ktorá počas včerajšieho dňa prebiehala v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov a venovali ju týmto dvom našim významným osobnostiam. Hudobné „ďakujem" oslávenkýň nasledovalo večer v slávnostnej sieni petrovského gymnázia, kde Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine, v čele s Annou Medveďovou, usporiadala vydarený hudobný večierok. Nápomocnú ruku pri jeho realizácii podali nielen členovia zborov a vďační speváci a hudobníci, ale aj priatelia oslávenkýň a milovníci hudby. Výsledkom bol večierok plný krásnej hudby, nabitý pozitívnou energiou a emóciami. Aj tento koncert potvrdil, že hudba ľudí nielen spája, ale aj zošľachťuje.

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Tvorivý dvojhlas

 

Včerajší večierok bol popretkávaný hudbou a slovom. V programe vystúpili: Detská spevácka skupina Perličky pri YMCA v Petrovci, Lilia Michaela Díte, sestry Lýdia a Lenka Hodoličove, Zoran Mitić a Andrej Struhár, Komorný zbor Musica viva, Obecný cirkevný spevácky zbor Credimus, Miroslav Hemela, Anna Berédiová, Jarmila Kolárová, Ondrej Maglovský a Ivan Galamboš. Žánrovo rozmanitá hudba, ktorá odznela na koncerte, svedčila o širokom poli pôsobenia oboch oslávenkýň. V mene zboru Musica viva svojej umeleckej vedúcej kyticu odovzdal Viktor Korčok a v mene zboru Credimus sa prihovorila Annamária Boldocká Grbićová. Dojímavými slovami sa všetkým poďakovali obe jubilantky. Večierok moderovala Miluška Anušiaková Majerová a sprievodný text večierka pomenovaného Tvorivý dvojhlas napísala Katarína Melegová Melichová. Keďže sa oslavovali životné jubileá, po koncerte nechýbala ani narodeninová torta.

Zo sprievodného textu Kataríny Melegovej Melichovej vyberáme tieto biografické údaje o jubilantkách:

Mariena Stankovićová-Kriváková po Strednej hudobnej škole v Novom Sade, diplom muzikologičky získala na Hudobnej akadémii v Záhrebe roku 1981. Kratšie pôsobila v Hudobnej redakcii Novosadského rádia a na Hudobnej škole Petra Kranjčevića v Sriemskej Mitrovici, aby viac ako 30 rokov pôsobila ako učiteľka hudobnej výchovy na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. Tu založila a viedla detský zbor, s ktorým získala viacero strieborných a zlatých plakiet na festivaloch a súťažiach detských zborov Vojvodiny a Srbska. Realizovala s ním zájazdy na Slovensku a v Čechách a nahrala CD-nosič, ktorý je dodatkom k učebnici hudobnej výchovy na našich základných školách. Je spoluautorkou učebníc Hudobnej kultúry pre 3. až 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. Je zakladateľkou Festivalu mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj z roku 1993, ktorého 31. ročník odznel dnes 3. 12. 2023 v Slovenskom vojvodinskom divadle a Festivalu populárnych skladieb pre deti Na krídlach piesní z roku 2021. Roky organizuje stretnutia slovenských speváckych zborov a osobitnou staťou v jej pôsobení je práca s Komorným zborom Musica viva, ktorý vznikol z jej iniciatívy pri MOMS Petrovec roku 2001, no po desiatich rokoch sa osamostatnil. Pod jej vedením zbor vydal dve CD platne a publikáciu o svojom 20-ročnom pôsobení. Ani po odchode do dôchodku roku 2020 sa práce s deťmi nevzdala. V tom istom roku založila pri YMCE v Petrovci Detskú spevácku skupinu Perličky, s ktorou odvtedy úspešne pracuje a ktorá je súčasťou mnohých programov.

Anna Medveďová po skončení Strednej hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade, študijné odbory: teoretický a vokálno-inštrumentálny, na Akadémii umenia v Novom Sade získala diplom zo všeobecnej hudobnej pedagogiky roku 1981 odkedy pôsobila ako hudobná pedagogička na základných školách v Petrovci, Hložanoch, Kulpíne, v Maglići, na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci, ale bola odbornou spolupracovníčkou aj na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade, na Učiteľskej fakulte v Sombore, vysunutom oddelení v Petrovci a vo funkčnom období 2015 – 2019 bola aj riaditeľkou Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci. Autorkou je Príručky pre učiteľov hudobnej výchovy, ako aj Dodatku k učebnici Hudobná kultúra pre gymnáziá. Ako editorka podpísala rad vydaní zo Stretnutí slovenských učiteľov na Slovenských národných slávnostiach, ako aj vzácne publikácie k oslavám 100-ročnice gymnázia v Petrovci. Odbornými príspevky sústavne prispieva ku Konferenciám muzikológov a hudobných odborníkov, ako aj ku medzinárodným konferenciám v Nadlaku a v Slovenskej republike. Štvrťstoročie viedla Organizáciu Hudobnej mládeže v Petrovci, stála v čele Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku, tiež hudobnej komisie Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a bola aj členkou Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Roku 2006 založila Spevácky zbor slovenských pedagógov Vojvodiny a v roku 2015 Obecný cirkevný spevácky zbor Credimus pri slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Báčskopetrovskej obci. Asociáciu pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine, ktorej cieľom je skúmať, dokumentovať a prezentovať tradičnú a súčasnú kultúru vojvodinských Slovákov založila roku 2020. Ako hlasová pedagogička pripravovala spevákov na Stretnutie V pivnickom poli a na festival Cez Nadlak je, odkiaľ si priniesli nejedno uznanie a víťazstvo. Na sklonku roka 2022 odišla do dôchodku, avšak aj ďalej sa venuje príprave talentovaných žiakov v oblasti inštrumentálnej hudby, ako aj speváckeho prednesu.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články