Postila Pohľady k výšinám

Včera na Biskupskom úrade SEAVC v Novom Sade prebiehala kňazská konferencia úvodom ktorej bola prezentovaná Postila Pohľady k výšinám, zbierka kázni duchovných SEAVC v Srbsku, odvysielaných cez rádio reláciu verejnoprávneho pokrajinského servisu RTV, Novosadského rozhlasu Pohľady k výšinám. O knihe hovorila redaktorka relácie a knihy Katarína Pucovská a hlavný a zodpovedný redaktor publikácie Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., biskup. Knihu vydal Biskupský úrad SEAVC v Srbsku pri príležitosti 30-ročnice rozhlasovej relácie Pohľady k výšinám. V úvodníku Mgr. Jaroslav Javorník, PhD napísal:

 

Postila Pohľady k výšinám

 

Postila Pohľady k výšinám

 

Postila Pohľady k výšinám

 

Postila Pohľady k výšinám

 

"Drahí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Dostáva sa vám do rúk Postila – zbierka kázní oltárnych bratov a sestier našej drahej cirkvi, ktorí si chcú pripomenúť 30. výročie pravidelného vysielania duchovnej relácie Pohľady k výšinám. Práve táto relácia nám pomohla, aby sme mnohým priniesli do ich domácností Božie slovo cez rozhlasové vlny. Postilou v knižnom podaní chceme naplniť ešte jeden náš cieľ, aby niektoré kázne znovu boli použité v našich chrámoch a osobitne tam, kde je bohoslužobný život odkázaný na predčitateľskú službu. V čase, keď tretina našich zborov nemá kňazov, chceme veriť, že aj týmto skromným dielom prispejeme k obohateniu predčitateľskej službe. Pán nás nikdy neopustil, ale vždy nám pomáhal, aby sme sa pozerali správnym smerom. Náš pohľad je usmernený hore k vrchom, ktoré predstavujú vyvýšenosť nášho Boha, ktorý nikdy svoj ľud neopustil, ale vždy vyslobodil z každej situácie... Žalmom 121 boli vedení aj zakladatelia tejto relácie a ním chceme byť vedení aj my. Prajeme si, aby sa Postila okrem chrámu stala každodenným čítaním a posilňovaním Božím slovom. Kiežby každý, ktorý si pozdvihuje oči ku Vyvýšenému, pocítil Jeho prítomnosť vo svojom živote, uvedomil si, že Boh je preto v našej blízkosti, aby sme nezmalomyseľneli, ale cítili zdravé veriace sebavedomie a ako takí mohli mocne svedčiť o našom Pánovi. V kázňach je vtkaná aj bohatá teologická a životná skúsenosť našich duchovných, ktorá vám, verím, bude na požehnanie. Vo všetkých kázňach je možné všimnúť si kristocentrický dôraz, ktorý nás oslobodzuje od všetkého zla, oslobodzuje nás od hriechu a jeho následkov; či už je to choroba, utrpenie, prenasledovanie a dokonca aj smrť. Boh je teda náš ochranca par excellence a jediné, čo od nás vyžaduje, je, aby sme mu verili a dôverovali. Ako deti Panónskej roviny ťažko nám je predstaviť si nejaké hory. Vyrastali sme v celkom inom prostredí, máme iné skúsenosti, čo sa týka pozemského reliéfu, ale vierou určite vieme náš pohľad upriamiť na hory, hľadajúc Božiu prítomnosť, lebo Božia prítomnosť zaručuje pevnosť, bezpečnosť. Ten, kto stráži nad nami, nespí, ale neustále bdie a dáva istotu prebývať v Božom náručí. Hospodin je tiež naším tieňom. Tak ako tieň od nás nikdy neodíde, rovnako bude aj Hospodin s nami, nikdy neopustí našu stranu. Pán Je verným ochrancom v každom čase. Pán je naším ochrancom v každom čase, vo dne i v noci. Snažme sa vždy cez deň žiť pod dohľadom Pána a v noci byť pod ochranou nášho všemohúceho Boha."

O knihe viac TU: https://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/12137-pohlady-k-vysinam-1

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články