Literárne okienko

Generačná bez extázy/Michal Babinka (25. 08. 1927 - 4. 07. 1974)

Nebyť zákernej choroby, jeden z našich najväčších básnikov Michal Babinka, by sa dnes dožil 95 rokov. Pred 48 rokmi, v Deň bojovníka však dobojoval svoj pozemský boj. Mal iba 47 rokov. „Na všetky strany striekajú pramienky slov, nie náhodných. Slovo básne ho zaujíma ako fenomén, ktorý je súčasne aj Krása aj Umenie, ale to slovo musí byť predovšetkým Logos, musí byť Život. Celá Babinkova poézia je v znamení hľadania slov, nových slovných zvratov, a preto je silne metaforická." (Michal Harpáň). Mladosť bezodná bez dna chvály v sláve... „M. Babinka patril do skupiny našich slovenských básnikov a spisovateľov, (P. Mučaji, J. Tušiak a D. Pixiades), ktorí spolu s P. Bohušom, J. Labáthom, A. Ferkom a i. kládli základy povojnovej poézii a poetiky vojvodinských Slovákov." (Samuel Boldocký)

 

Portrét Michala Babinku namaľoval akademický maliar Pavel Čáni

 

Portrét Michala Babinku namaľoval akademický maliar Pavel Čáni

 

Portrét Michala Babinku namaľoval akademický maliar Pavel Čáni

 

Michal Babinka umrel 4. júla roku 1974 v nemocnici v Sriemskej Kamenici. Pochovaný bol v Novom Sade a roku 2007 jeho telesné pozostatky boli prenesené na padinský cintorín. V Padine si tohto nášho velikána slova a jeho tvorbu každoročne pripomínajú na Babinkových stretnutiach a aj padinský Dom kultúry Michala Babinku ho stále pripomína. Podľa Babinkovho mena je pomenovaná aj knižnica v Kysáči. V roku 2012 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov realizoval druhú fázu projektu, ktorého výstupom sú namaľované portréty osobností z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. Portrét básnika Michala Babinku namaľoval akademický maliar Pavel Čáni.

Generačná bez extázy
...a navrávam si Mladosť
                             bezodná bez dna chvály v sláve
bez vstupu do hry ktorá činom bola
A potom ľúto mi je
                              že bol to predsa pochod Pochod práve
a bol čin: radosť je klam Pravda holá
nuž netreba sa hanbiť:
                              úzkosti biedy fanfárami
do taktu bijú aj dnes niečo hravé
a žiješ si sny i činy:
                             návratom do hry sľub sa znova vzpriami
a už vieš že všade kolom koldokola
na dosah ruky dýchaš
                             na dosah dychu rukou lúskaš Štvaný
i keď hrob tam tvoj je kde sú smiechy
V tráve

Michal Babinka (pseud. Stráňsky ) skončil učiteľskú školu a pôsobil ako učiteľ, básnik, spisovateľ pre deti, literárny kritik, prekladateľ, šéfredaktor Nového života, novinár a slobodný umelec. Debutoval knihou pre deti: Na šarkanovom chvoste (1958), nasledovala zbierka Bezbožné letá (1960), Priestory (1961), Rozkoš nenávratov (1964), Pod krokom prsť (1967), Kôrnatenie navrelín (1970), Príchodzí sa nevracajú (1972), Sviatok jazier (1999 výber poézie), po srbsky I bi zemlja (1970). Vydal aj knihy pre deti: Na šarkanovom chvoste (1958), Abeceda skáče (Kultúra, Petrovec 1961), Sto úsmevov a jedna slza (Kultúra, Petrovec 1962), V troch tuctoch – rozprávka (Československý svaz v ĽR Chorvátsku, Daruvár 1962), Cengáčik na dobré ráno (Obzor, Nový Sad – Mladé Letá, Bratislava 1968) a Ako rástol Igorko (Obzor, Nový Sad – Mladé Letá, Bratislava 1970), Sladký výpredaj (1976), Už aj letím (1981). Tiež preložil do slovenčiny zbierku poviedok pre deti Jovanky Jorgačevićovej Slnko pre môj kaktus (Obzor, Nový Sad 1970). Zbierka Majster, dielo, ty zostala v rukopise.

Tohtoročné v poradí 47. Babinkove stretnutia s literárnou besedou s básnikmi sa uskutočnia v sobotu 3. septembra 2022.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články