Máš právo

IN MEMORIAM: Juliana Bovdišová

Vo veku 61 rokov pozemskú púť ukončila Juliana Bovdišová (rod. Baďurová), redaktorka v redakcii slovenského televízneho programu RTV. Narodila sa 2. júna 1961 v Pivnici a v rodisku zakončila základnú školu. Stredoškolské vzdelanie získala na gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, kde na kulturologickom odbore maturovala v školskom roku 1979/80. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Fakultu politických vied v Belehrade. Po vstupe do manželstva sa presťahovala do Báčskeho Petrovca, odkiaľ celú pracovnú dobu cestovala na pracovisko do Nového Sadu. V roku 1985 sa zamestnala v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu, tam pôsobila 11 rokov. V roku 1996, v rámci ustanovizne prestúpila do slovenskej redakcie televízie Nový Sad, kde v pracovnom pomere zostala do posledného dňa.

 

IN MEMORIAM: Juliana Bovdišová

 

Dlhšie zápasila so zdravotnými problémami, no viac bojovať nevládala. Zomrela 11. februára 2023.

Česť jej pamiatke!

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články