Máš právo

200 rokov Slovákov v Jánošíku

Slováci sa do Jánošíka, osady v juhovýchodnej časti Banátu v obci Alibunar, nasťahovali roku 1823 prevažne z Nitrianskej a Novohradskej župy. Vtedy sa osada menovala Schandorf, potom od roku 1895 – Sándorfalva, v roku 1910 ju premenovali v Uj-Sándorfalva a napokon roku 1922, keď už slovenské obyvateľstvo činilo väčšinu, dostala meno Slovenský Alexandrovac. Po II. svetovej vojne a so zánikom kráľovstva, meno srbského kráľa vystriedali menom slovenského zbojníka. Bolo to roku 1947 a odvtedy sa osada menuje Jánošík. Oslavy dvojstého výročia príchodu Slovákov do Jánošíka budú prebiehať počas celého roka a vyvrcholia 30. septembra a 1. októbra. „Program osláv sme koncipovali tak, že každé združenie/organizácia ktoré sú aktívne v Jánošíku pripravia svoju vlastnú aktivitu. Oslavy budú vrcholiť počas jánošickeho "kirvaja" kedy je naplánovaná slávnostná akadémia, celovečerný koncert, ale aj výstavy, zaujímavé gasto-kultúrne podujatie venované kukurici, či slávnostné služby Božie a odhalenie pamätnej tabule zaslúžilému evanjelickému farárovi Adolfovi Krnúchovi (1871 – 1903)," informuje Katarína Mosnáková Bagľašová, členka Oslavného výboru.

 

200 rokov Slovákov v Jánošíku

 

„Prvá stopa slovenských evanjelikov v tejto osade padá dľa padinskej cirkevnej matriky do roku 1823 a dľa dekanálnej zprávy pochodiacej z roku 1826 počitovali už 229 duší," uvádza Ján Kukučka učiteľ-levita v knihe Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a obrazoch, ktorú zostavil Adam Vereš, náš prvý evanjelický biskup a ktorá vyšla roku 1930.

„Pre svoje charakteristiky pôda tu pre poddaných ani nebola lákavá, pre hraničiarov a vojsko však áno. Prišli sem, na veľké plochy močaristého bahna, bohatého sanitrou, surovinou pre výrobu pušného prachu. Tak potom tu najprv vznikla po vojensky zriadená kolónia chatrčí, dočasných príbytkov hraničiarov-kopáčov, ktorí tu v turnusoch svojich povinných vojenských výcvikov dolovali túto surovinu," píše v monografii Slováci v Jánošíku. Autori knihy DrSc. Ján Babiak a Mgr. Sladjan Daniel Srdić tiež uvádzajú, že Slováci do tejto osady prišli „...až potom, keď práca na kopaní sanitry zabrala, keď nový majiteľ František Gradl povolil osadníkom presťahovať sa na novú vyššiu lokalitu a keď, aby prilákal sem robotníkov, delil kolonistom aj obrábaciu pôdu nevyhnutnú pre živobytie.

O tridsať rokov neskôr, roku 1853, keď už cirkev mala riadneho farára, povolali si tam aj prvého učiteľa. Po šesťdesiatich rokoch 26. mája 1883 položili základný kameň nového kostola...

So silnou vierou a pokorou, napriek mnohým ťažkostiam a častým povodniam, Slováci zotrvali na tom území v kontinuite dvesto rokov.

PROGRAM OSLÁV 200. VÝROČIA PRÍCHODU SLOVÁKOV DO JÁNOŠÍKA

5. marec 2023: Degustácia a súťaž o najlepšie jánošícke vína, klobásy a rožky, Miestny odbor Matice slovenskej

25. marec 2023: Výročná schôdza penzistov, Združenie jánošíckych penzistov

23. jún 2023: Program žiakov základnej školy, Základná škola T. G. Masaryka

30. jún – 2. júl: Deň višní, Spolok žien Jánošíčanka

30. jún: Celovečerný koncert FS Jánošík z Fiľakova, Slovenská republika, Spolok žien Jánošíčanka

7. júl: Zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

27. júl: Detský letný tábor, Slovenský kultúrny klub v Srbsku a Cirkevný zbor SECAV v Jánošíku

20. august: Obecná súťaž v streľbe do hlinených terčov, Združenie poľovníkov

2. september: Výtvarná kolónia, Miestny odbor Matice slovenskej

9. september: Dni rybárov, Združenie športových rybárov Babuška

15. september: Zasadnutie Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku, Miestny odbor Matice slovenskej

30. september – 1. október: Ústredné oslavy 200. výročia príchodu Slovákov do Jánošíka:

-Dvor starých remesiel, tradičných jedál a výrobkov z kukurice, Reštaurácia TNT
-Dokumentárna výstava „Slováci v Jánošíku 1823 – 2023", Slovenský kultúrny klub v Srbsku
-Slávnostná akadémia a celovečerný koncert SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu a SKUS Jánošík z Jánošíka „Boli časy, boli..."
-Výstava tradičného ľudového odevu v Jánošíku, Spolok žien Jánošíčanka
-Misijne služby Božie banátskeho seniorátu, Cirkevný zbor SECAV v Jánošíku
-Odhalenie pamätnej tabule na starom cintoríne, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Cirkevný zbor SECAV v Jánošíku

Podujatia podporujú: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Obec Alibunár, Matica slovenská v Srbsku a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Katarína Pucovská

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články