Máš právo

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu 2023

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko pozná tohtoročných víťazov.

Tvorivé súťaženie o najkrajšie vyznanie adresované slovenskej reči a slovenskej domovine uzatvorilo ďalší ročník. 25. mája 2023 Nové Zámky vítali mladé literárne talenty už po 31. krát na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal v budove Miestneho odboru MS v Nových Zámkoch. Celoštátna súťaž s krajanskou účasťou posudzuje i práce zahraničných Slovákov, vďaka čomu má špecifické a pevné miesto medzi literárnymi súťažami doma i v zahraničí. Na súťaži dlhoročne spolupracuje nielen Krajanské múzeum Matice slovenskej, ale i Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch, ktorý sa podieľa organizačne, porotcovsky i zabezpečovaním umelecky veľmi hodnotného programu slávnostného ceremoniálu.

 

Foto: Kristína Kottrová

 

Foto: Kristína Kottrová

 

Foto: Kristína Kottrová

 

Kategória prác Slovákov žijúcich v zahraničí bola v tomto roku zastúpená 90 prácami z desiatich krajín sveta, z viac ako dvoch desiatok škôl a vzdelávacích centier. Práce prišli z Anglicka, Cypru, Chorvátska, Írska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Švajčiarska a Ukrajiny. Z roka na rok sa kvalita žiackych prác zvyšuje, čo porote zloženej z pracovníčok Matice slovenskej a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sťažuje úlohu vybrať, kto za svoje vyznanie dostanete nielen ocenenie, ale i niekoľkodňový pobyt na Slovensku, ktorý organizuje i financuje ÚSŽZ.

Slávnostný program vyhlásenia súťaže sa aj v tomto roku začal pri soche Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Slovenská hymna a položenie vencov k sochám prvého kodifikátora slovenského jazyka, vytvorili dôstojnú atmosféru pre zahájenie slávnostného ceremoniálu. Za účasti významných hostí sa počas kultúrneho programu žiakom odovzdali hlavné ceny, osobitné ceny poroty, čestné uznania i osobitná cena Matice slovenskej, ktorá v tomto roku putovala z rúk správcu Matice slovenskej, Maroša Smolca, do Maďarska, žiakovi Alexovi Duśanovi Birkaśovi, zo Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komlóši v Maďarsku. „Jeho prácu do súťaže prihlásila pani učiteľka Viera Krajčová a urobila veľmi dobre. Do prihlasovacieho formulára napísala, že na hodinách slovenského jazyka vďaka tejto súťaži upevňujú medzi žiakmi lásku k slovenskému jazyku a kultúre. Bodaj by sa takto k nášmu rodnému jazyku stavali aj všetci učitelia slovenčiny na Slovensku. A vôbec, aby na Slovensku pestovali na školách takú intenzívnu lásku k svojmu národu, ako je to na zahraničných krajanských školách a vzdelávacích centrách," dodal Smolec.

V závere ceremoniálu NIVAM vyhlásil ďalší, 32. ročník súťaže. Želajme si, nech sa i budúci ročník vydarí aspoň tak dobre, ako ten tohtoročný. Nech sa opäť niekoľko stoviek mladých slovenských talentov zamyslí nad otázkou: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko...?

 

Zuzana Pavelcová

 

Výsledky a mená odmenených TU: https://www.uszz.sk/v-sutazi-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-2022-2023-ocenili-v-zahranicnej-kategorii-15-deti-jednu-pedagogicku-a-jednu-slovensku-skolu/

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články