Máš právo

Otvorenie Centra pre digitalizáciu insitného umenia

Za účasti námestníka ministerky kultúry Stanka Blagojevića, veľvyslanca Michala Pavúka a riaditeľa podniku Pošta Srbska zodpovedného za emisiu známok „Srbijamarka" Adama Sofrinijevića bolo včera na pôde Galérie Babka v Kovačici slávnostne otvorené Centrum pre digitalizáciu kovačického insitného maliarstva v Srbsku. Čestným hosťom podujatia bol prof. Dr. Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied, ktorý sa prítomným prihovoril na tému Význam kovačického maliarstva pre Slovensko a slovenskú kultúru.

 

Otvorenie Centra pre digitalizáciu insitného umenia

 

Otvorenie Centra pre digitalizáciu insitného umenia

 

Otvorenie Centra pre digitalizáciu insitného umenia

 

Otvorenie Centra je ďalším dôležitým krokom v úsilí o zachovanie bohatého kultúrneho dedičstva Slovákov a jeho sprístupnenie celému svetu v digitálnej podobe. V jeho priestoroch sa bude realizovať elektronická dokumentácia všetkých diel slovenského insitného maliarstva od počiatkov až po súčasnosť.

Generálnym partnerom Centra sa stala slovenská spoločnosť Tatravagonka Bratstvo Subotica.

 

Zdroj: Slovenské veľvyslanectvo v Srbsku / Ambasada Slovačke u Srbiji

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články