História Kulpína

Kríž pazovského kostola

„Dnes 22. 12. 2023 roku Pána boli ukončené práce inštalovania krížov, pamätných rokov a iných ozdôb na najstaršom slovenskom evanjelickom kostole v SEAVC v Srbsku. V stredu 20. decembra sa konala posviacka týchto predmetov na slávu Božiu d. p. biskupom Mgr. Jaroslavom Javorníkom PhD. a 21. a 22. decembra za priaznivého počasia boli všetky postavené. Vymenené sú i hromozvody na veži, opravená horná krytina veže, ofarbené okná vo veži a pridaná časť odkvapových rúr, opravené a pridané osvetlenie v pórte kostola. Ďakujeme všetkým angažovaným, modlitebne i cez prácu, našej Obci Stará Pazova za finančnú podporu, vynikajúcim majstrom a nadovšetko Pánu Bohu! Nech kríž Kristov svedčí všetkým nám i budúcim pokoleniam o láske Božej a ceste do Nového zlatého nebeského Jeruzalema!" Napísal na facebooku Mgr. Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský.

 

Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove

 

Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove

 

Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove

 

Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove

 

Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove

 

Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove

 

Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove

 

Kríž pazovského kostola

 

Na titulnej strane najnovšieho ročníku Pazovského kalendára 2024 sa v úzadí vidí pazovský kostol pred rekonštrukciou. V kalendári, v texte Kríž pazovského kostola Mgr. Igor Feldy zdôvodňuje potrebu rekonštrukcie kríža a uvádza: „Najdôležitejší kresťanský symbol je kríž. Väčšina kresťanských kostolov ho má vztýčený na svojich vežiach. Symbolizuje utrpenie a mučenícku, ale aj dobrovoľnú smrť Bohočloveka – Ježiša Krista, ktorú podstúpil ako obeť zmierenia a prejav najväčšej lásky pre svoje padlé stvorenie. Preto hovoríme, že je pre kresťanov kríž znakom spásy. Podobizeň kríža, a to aj s ukrižovaným Ježišom na ňom, je aj na centrálnom mieste v našom kostole – je to oltárny obraz, prinesený z Nemecka za úradovania velebného pána Vladimíra Hurbana.

A podobne ako je tomu aj na iných kresťanských kostoloch, tak aj na veži nášho najstaršieho slovenského evanjelického kostola v Starej Pazove, ten kríž je bez podobizne tela Ježiša Krista a symbolizuje, že On vstal z mŕtvych, porazil smrť, peklo, diabla a žije v oslávenom duchovnom tele. Jeho príchod ako Sudcu veriaci očakávajú, ako aj nové nebo a novú zem, kde spravodlivosť prebýva. Mohli by sme povedať, že na kresťanských kostoloch je kríž preto, aby svedčil o Kristovom víťazstve a jeho vztýčenie na vrchole veže je akoby strela ukazujúca hore k nebu pozývajúca všetkých, aby začali hľadať Božiu lásku zjavenú v Ježišovi Kristovi. Ale aj usmerňujúcu mysle na to hore, to nádherné, čo Boh chystá pre tých, ktorí Ho milujú, ktorí v Krista veria a snažia sa pomocou Jeho Ducha žiť v láske ku všetkým. Verím, že ste si všimli na vežiach pod krížom aj guľu (tzv. jablko), je to podobizeň zemegule. Symbolom, že to vykupiteľské dielo Ježiša Krista je univerzálne, patrí všetkým ľuďom, ba i celému svetu.

Jeden z najkrajších a najdrahších kovov na zemi je zlato. Dokonca aj v Zjavení Jána, v poslednej knihe Biblie, čítame o Novom Jeruzaleme v zlate, Ako prejav toho, že kríž si kresťania vážia a že ich on usmerňuje na tú zlatú budúcnosť, v ktorú vkladajú nádej, často sú kríže na kostolných vežiach pozlátené. Že tomu bolo tak aj v minulosti nášho 235-ročného kostola, dozvedeli sme sa dňa 20. októbra 2023, keď s majstrami snímajúcimi kríž aj iné ozdoby s cieľom rekonštrukcie, správa nášho cirkevného zboru – farár Igor Feldy, dozorca Michal Gíreg, poddozorca Miroslav Pap, kurátori Pavel Macho a Miruška Vršková objavili v guli listinu..."

Na listine s dátumom 21. augusta 1959 píše, že pozlátený kríž bol vytiahnutý na vežu, ktorá bola celá vynovená a vyrobená z nového medeného plechu. Starý plech a železný kríž z roku 1866 boli v tom roku sňaté dolu z veže. Tie práce boli vykonané počas farára Vladimíra Vereša.

Najnovšiu rekonštrukciu kríža vyfinancovala Obce Stará Pazova a cirkevníci.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články