Milan Hodža

Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

V selenčskom Dome kultúry včera odznelo desať nových pesničiek populárnej hudby z ktorých 1. cenu a Cenu NRSNM získala skladba Ivety Kováčovej Rytmus srdca v prednese Uny Amidžićovej. Druhú cenu získala autorka, textárka a interpretka Anna Torďanská za skladbu Milý môj. Tretiu cenu získal Vladimír Marušić za skladbu Vtedy som tvoj a pieseň zaspieval Ivan Petrovič. Cenu za prednes odborná porota udelila Gabriele Nosáľovej, ktorá predniesla skladbu Juraja Súdiho ml. Motýľ textárky Terezy Garajovej. Cenu za najlepší text získala Katarína Melegová Melichová za text piesne Bezkrídli anjeli skladateľa Ondreja Maglovského a interpretky Anny Zorňanovej Kulíkovej. Cenu obecenstva a SMS hlasov získala skladba Samuela Kováča Nedeľa, ktorú interpretovali Maja Levárska, Silvia Grňová a Marek Černák. Moderátormi festivalu boli Malvína Zolňanová a Miroslav Gašpar a s interpretmi rozhovory viedla Anna Berediová. V poradí 41. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč otvorila Iveta Galbavá, poradkyňa predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

 

Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

 

Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

 

Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

 

Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

 

Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

 

Odborná porota pracovala v zložení: predseda Marcel Palonder a členovia Milina Sklabinská, Ervin Malina, Miroslav Zvara a Vlastimír Povolný a texty piesní hodnotila Zdenka Valentová Belićová.

Sledovanie festivalu bolo možné aj prostredníctvom priameho prenosu Rádio-televízie Vojvodiny a na portáli pokrajinského verejného servisu si možno pozrieť aj snímku festivalového koncertu:

https://media.rtv.rs/sk/dobry-vecer-vojvodina/78117

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články