Milan Hodža

KOS Jednota z Hložian

V piatok 3. novembra 2023 v Dome kultúry v Hložanoch bohatým celovečerným programom Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian oslávil 75. narodeniny. V programe sa predstavili všetky zložky spolku: herci, speváci a tanečníci. Hudobno-spevácku a tanečnú náplň programu pripravil choreograf Jaroslav Kriška a scenár a réžiu mal na starosti Michal Hataľa. Prihovoril sa predseda KOS Jednota z Hložian Ľuboslav Hataľa. Texty o 75-ročnej činnosti upravila a čítala Katarína Melegová Melichová a program moderovala Elena Vršková. Program fotograficky zaznamenal Juraj Spevák.

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

Foto: Juraj Spevák

 

KOS Jednota z Hložian bol založený 19. septembra 1948. Odvtedy a dodnes rozvíjal bohatú kultúrno-umeleckú činnosť. V spolku je aktívnych a veľmi úspešných niekoľko tanečných skupín, od tých najmenších až po seniorov a niekoľko speváckych skupín: detská, dievčenská, ženská a chlapčenská spevácka skupina a tiež speváci sólisti a majú aj divadelnú odbočku a orchester. Za svoju činnosť spolok získal početné uznania.

Koncert finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany a Gloakvalis Hložany

O spolku viac TU:

https://slovackizavod.org.rs/ludova-kultura/kulturno-umelecke-spolky/kulturno-osvetovy-spolok-jednota-hlozany/

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články