Milan Hodža

Trojhlas – Dolnozemská literárna túra

Trojhlas – dolnozemská literárna túra, čiže posedenie s tromi básnikmi z troch krajín Dolnej zeme: zo Srbska, Maďarska a Rumunska, konečne odznelo aj v Srbsku. Stretnutie básnikov usporiadal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v piatok 3. novembra v priestoroch KUS Vladimíra Mičátka v Kysáči, čiže v Slovenskom národnom dome. V mene hostiteľov prítomných pozdravil predseda tohto spolku Michal Francisty, a k pozdravom sa pripojila aj úradujúca riaditeľka ÚKVS Anna Speváková. Obaja prejavili potešenie z toho, že Ústav toto podujatie zorganizoval práve v jubilujúcom Kysáči, ktorý tohto roku oslavuje 250. výročie od príchodu Slovákov do dediny. Básnickú zbierku deviatich dolnozemských autorov Trojhlas – Dolnozemská literárna túra, ktorej vydavateľom je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov symbolicky pokrstila a na cestu k čitateľom vyprevadila Anna Speváková.

 

Trojhlas – Dolnozemská literárna túra

 

Moderátorka literárneho stretnutia Danica Vŕbová slovo ďalej odovzdala Ladislavovi Čánimu, ideovému tvorcovi Trojhlasu a zodpovednému redaktorovi rovnomennej básnickej zbierky, ktorá vznikla ako výsledok tohto projektu.

Viac TU: https://slovackizavod.org.rs/trojhlas-dolnozemska-literarna-tura-zavitala-aj-do-kysaca/

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články