Milan Hodža

Katechetický kurz Detskej misie v Kulpíne

V kulpínskom cirkevnom zbore dnes prebiehalo celodenné stretnutie katechétok a katechétov Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi (SEAVC) v Srbsku. Vo väčšine našich cirkevných zborov práca s deťmi a mládežou, neraz i práca s konfirmantmi a pokonfirmačnou mládežou, je zverená učiteľom náboženstva – katechétom, ktorí sa na takýchto stretnutiach zdokonaľujú a oboznamujú s novými možnosťami a spôsobmi práce s deťmi. Vlani sa podobné stretnutie usporiadalo prvýkrát a tiež bolo v Kulpíne. Toto druhé stretnutie, ktoré už bolo masovejšie, potvrdilo potrebu učiteľov náboženstva stretať sa, učiť sa a vymieňať si skúsenosti. O pol desiatej, pred začiatkom seminára, rannú pobožnosť pre účastníkov seminára vykonal d.p. Jaroslav Javorník, biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku a zároveň zborový farár v Kulpíne. V pokračovaní programu nasledovali prednášky, potom bola obedňajšia prestávka a v popoludňajších hodinách sa pokračovalo v práci.

 

Katechetický kurs Detskej misie v Kulpíne

 

Podľa slov d.p. Jaroslava Javorníka stretnutie by mohlo prerásť do pravidelného, každoročného, pretože je potreba zdokonaľovať sa a stále sa oboznamovať s novými, súčasnejšími metódami a spôsobmi, akými sa možno venovať deťom. Potvrdili to aj účastníci tak vlaňajšieho, ako aj tohtoročného stretnutia. V práci katechétov zohráva dôležitú úlohu Detská misia, ktorá je od deväťdesiatych rokov minulého storočia prítomná na Slovensku a tiež v našej krajine.

„Rozhodli sme sa, že absolvujeme celý seminár, ktorý má Detská misia naplánovaný, lebo je to dôležité a to je úhrne 180 hodín,"– uviedol biskup Javorník a dodal že aj v letnom období zorganizovali pre katechétky trojdňový pobyt na Andrevlji, počas ktorého mohli realizovať mnohé z lekcií, ktoré sú Detskou misiou stanovené.

Detská misia je súčasťou celosvetovej rodiny Child Evangelism Fellowship, ktorá pôsobí v 190 krajinách sveta a ročne oslovuje 12 miliónov detí. Ona vyrába a distribuuje rôzne materiály a pomôcky na vyučovanie o Pánu Bohu detí a dorastencov. Mnohé materiály sú preložené do viac ako 80 jazykov a sú distribuované po celom svete.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články