Staré názvy

Zima s knihou v Padine a Kovačici

Obecná knižnica v Kovačici v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom (SVC) z Báčskeho Petrovca usporiadala v piatok 1. marca 2024 pravidelné zimné stretnutie Zima s knihou v Padine a Kovačici. V tomto roku hosťami literárnych posedení, okrem Vladimíra Valentíka, riaditeľa SVC, boli aj mladý spisovateľ Miroslav Gašpar a publicistka Katarína Pucovská. Podujatie sa najprv v popoludňajších hodinách uskutočnilo v slávnostnej sieni Základnej školy m. Tita v Padine a večer v Obecnej knižnici v Kovačici.

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

V mene Obecnej knižnice Kovačica – oddelenia v Padine sa prihovorila knihovníčka Zdenka Obšustová, organizátorka padinskej časti programu. So žiakmi padinskej základnej školy, členmi knižničnej recitačnej a literárnej sekcie nacvičila scénky podľa poviedok Miroslava Gašpara z jeho najnovšej knihy Hmm, poškrabkám sa za uchom, ktoré boli odmenené bohatým potleskom. Vysunuté padinské oddelenie Obecnej knižnice z Kovačice už ôsmy rok pôsobí v padinskej základnej škole, takže je spolupráca medzi knižnicou a školou úspešná a intenzívna. Aj na včerajšom podujatí sa zúčastnili viacerí učitelia, ako aj Ľudmila Tomanová, riaditeľka ZŠ maršala Tita v Padine, dlhoročná učiteľka Elenka Haníková, dôchodkyňa a v súčasnosti predsedníčka Spolku žien Padina tiež Elenka Ďurišová, pedagogička, ktorá bola aj moderátorkou programu a ďalší. Pozdravujúc účastníkov programu a početných prítomných moderátorka privítala aj Ondreja Hlavču, predsedu Rady Miestneho spoločenstva, Jána Povolného, riaditeľa verejného komunálneho podniku, Jána Šuľu, predsedu miestnej organizácie penzistov, Martina Ďuriša, predsedu miestnej organizácie invalidov práce a všetkých prítomných. Potom slovo odovzdala Vladimírovi Valentíkovi, ktorý predstavil vlaňajšiu knižnú produkciu SVC, Miroslavovi Gašparovi, ktorý hovoril o svojej druhej knihe detských próz Hmm, poškrabkám sa za uchom a Kataríne Pucovskej, ktorá sa zamerala na dve osobnosti zo svojej knihy Veľkí ľudia malého Kulpína a to na Alberta Martiša, učiteľa v Padine a Gustáva Klobušického ml., farára padinského.

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Zima s knihou v Padine a Kovačici

 

Ďalšia včerajšia akcia Zimy s knihou prebiehala v Kovačici, kde hostí privítal riaditeľ knižnice Slobodan Stevanovski. Ospravedlnil účasť viacerých záujemcov o večierok, ktorí mali povinnosti v cirkevnom zbore. Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ozrejmila, že paralelne s týmto podujatím prebieha v cirkevných priestoroch ekumenický Svetový deň modlitieb žien. Potom už slovo patrilo hosťom.

Najprv sa prihovoril Vladimír Valentík, riaditeľ SVC, ktorý pravidelne, už roky, v zimných mesiacoch v putovnej akcii informuje o minuloročných knižných tituloch tohto vydavateľstva. Katarína Pucovská sa zamerala na ďalšie osobnosti z jej knihy: Michala Godru, ktorého 150 rokov od úmrtia sme si pripomínali rovno včera, a tiež na Karola Chalupku, evanjelického farára narodeného v Kulpíne a dlho rokov pôsobiaceho v kovačickom cirkevnom zbore. Miroslav Gašpar hovoril o svojich pohnútkach venovať sa detskej literárnej tvorbe a prečítal jednu svoju poviedku. Vladimír Valentík na záver odovzdal riaditeľovi knižnice Slobodanovi Stevanovskému najnovšie knihy z vydavateľstva SVC. Po večierku nasledovala živá diskusia.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články