O Kulpíne

Detská besiedka v Kulpíne

Deti Detskej besiedky z Kulpína pozývajú všetkých spoluobčanov, ale aj ostatných záujemcov, aby prišli 24. decembra do kulpínskeho kostola. Už teraz priprávajú štedrovečerný program a veľmi sa tešia na vystúpenie a samozrejme na balíčky. Usilovne sa učia básničky a pesničky a v tom im pomáhajú katechétky: Tatiana Petrášová, Jarmila Melichová, Tatiana Sklabinská, Kristína Novakov a Miluška Petrášová. Detská besiedka býva každú sobotu so začiatkom o desiatej hodine v zborovej sieni a výučba je prispôsobená deťom predškolského veku a žiakom nižších ročníkov základnej školy. Pravidelne ju navštevuje 35 až 40 detí, no na zozname majú 85 detí, ktoré sa počas roka občas zapájajú do práce. K týmto najmladším deťom príležitostne sa pripájajú aj mládežníci a to hlavne keď majú na programe nejakú náročnejšiu aktivitu, napríklad ako teraz, keď chystajú štedrovečerný program.

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

„S deťmi pracuje päť katechétok a podľa potreby sa zapájajú aj rodičia a tiež aj iní členovia cirkevného zboru. Na našich stretnutiach sa snažíme jednoducho a zrozumiteľne deti oboznámiť so základnými biblickými pojmami a príbehmi. Našim cieľom je učiť deti od malička žiť vo viere. Ako základ pri tomto učení používame Bibliu, ktorá je plná krásnych príbehov so vzácnym posolstvom," hovorí Tatiana Petrášová a spresňuje, že deti učia odpovedať napríklad na otázky: Kto stvoril svet a všetky jeho krásy, kto je Pán Ježiš a prečo je On pre nás dôležitý, čo je cirkev a tak ďalej. Niektorým biblickým príbehom sa dôkladnejšie venúvajú a spracúvajú ich aj cez piesne a tiež cez rôzne aktivity a ručné práce. Deti si tak z každého stretnutia odnesú nielen nové poznatky, ale aj nejaký výkres, alebo nejakú peknú vec, ktorú vyrobia a ktorá im pripomenie danú tému z Biblie. Využívajú aj zdroje z internetu a prostredníctvom videobimu si často pozrú aj nejaký kreslený príbeh alebo film. Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Kulpíne má aj svoju stránku na Facebooku, kde informuje aj o práci detskej besiedky a kde sa rodičia, ale aj širšia verejnosť, môže dozvedieť čo sa na besiedke deti učili, čo robili a všetko je to doplnené zaujímavými fotografiami: https://www.facebook.com/javornikjaroslav27

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Detská besiedka v Kulpíne

 

Teraz sú už v plnom prúde prípravy na Vianoce. Pre štedrovečerný program nacvičujú básničky, piesne a scénky. Od predchádzajúcej soboty začali s prípravou papierových ozdôb na vianočný stromček a vianočných pohľadníc, ktoré plánujú poslať do všetkých našich cirkevných zborov. Dnes ozdobovali medovníčky, ktoré ako je už zvykom v tomto cirkevnom zbore, budú deliť všetkým prítomným po službách božích na 1. slávnosť vianočnú. Pri ozdobovaní medovníkov deťom pomáhala Jarmila Zimová.

„Myslím si, že sa nám darí spojiť pekné a užitočné. Deti sa pri tom všeličo naučia a aj dobre pobavia. Vďační sme Pánu Bohu a všetkým rodičom, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za duchovnú výchovu detí a privádzajú ich na Detskú besiedku. Tiež vďačíme aj správe a presbyterstvu nášho zboru za porozumenie a podporu. Keďže je pán biskup, ktorý je aj kňazom v našom zbore, dnes pracovne znemožnený byť tu s nami, môžem povedať aj ja ako presbyterka, že sa z rozpočtu cirkevného zboru na prácu s deťmi a mládežou vyčleňuje približne jeden milión dinárov. V našom cirkevnom zbore vianočné balíčky dostávajú všetky deti, bez ohľadu či sú pokrstené alebo nie, tiež bez ohľadu či si rodičia platia členské alebo nie. Jedinou podmienkou je aby rodičia či starí rodičia boli evanjelikmi nášho cirkevného zboru. Za toto vďačíme rozhodnutiu cirkevnej správy a presbyterstva, ale aj dobrodincom, konkrétne rodine Dovičinovej, ktorá už tradične prispieva na kúpu vianočných balíčkov," uviedla Tatiana Petrášová.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články