O Kulpíne

Zima s knihou 2024

Zima s knihou, tradičná, už 17. v poradí putovná akcia Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca, v tomto roku štartovala v Kysáči, pokračovala v Hložanoch a v pondelok 12. februára prebiehala v Báčskom Petrovci. Na kysáčskom večierku bola prezentovaná kniha poviedok pre deti Miroslava Gašpara Hm, poškrabkám sa za uchom a v Hložanoch predstavili autorov Zdenku Valentovú Belićovú a Petra Arbutinu z Belehradu. Na petrovský večierok si riaditeľ SVC Vladimír Valentík pozval Danu Zimovú, zostavovateľku knihy Anny Majerovej Vodičkové zrkadlo stále s nami a Katarínu Pucovskú, autorku knihy Veľkí ľudia malého Kulpína. Okrem uvedených dvoch kníh, s osobitným dôrazom sa venovali aj knihe Dejiny stavby petrovského chrámu a Jozef Maliak, ktorú do tlače pripravil Vladimír Valentík.

 

Zima s knihou 2024

 

Zima s knihou 2024

 

Zima s knihou 2024

 

Zima s knihou 2024

 

Zima s knihou 2024

 

V Spolku petrovských žien sa na úvod prihovorila predsedníčka Katarína Rašetová a po kratšom privítaní slovo odovzdala Vladimírovi Valentíkovi. Podobne, ako aj na predošlých dvoch večierkoch, riaditeľ SVC predstavil vlaňajšiu produkciu a potom, podobne ako aj v Kysáči, najprv sa zameral na detskú tvorbu a knihu mladého autora Miroslava Gašpara Hm, poškrabkám sa za uchom. Kniha vyšla ako 120. zväzok edície Včielka a do nej autor zaradil 11 poviedok pre deti. V. Valentík parafrazoval autorove slová, že si vo svojej prvej knihe (Mesiac nad naším dvorom) zaspomínal na detsvo a v tejto svojej druhej knihe krátkych próz pre deti si už dovolil vymýšľať. Keď hovoril o knihe Vodičkové zrkadlo stále s nami, riaditeľ SVC ozrejmil, že je v knihe zhrnutá tvorba našej poprednej detskej spisovateľky Anny Majerovej, čiže jej tri knižočky poviedok a jedna kniha veršov pre deti. Úryvky z knihy prečítali zostavovateľka Dana Zimová, najstaršia z vnúčat Anny Majerovej a trochu mladšia vnučka Elena Lončarová. O tejto knihe viac TU: https://www.kulpin.net/o-kulpine/arheoloski-nalaz-u-kulpinu/22-aktuality/aktuality/12154-anne-majerovej-k-100-narodeninam

Katarína Pucovská priblížila niektoré z osudov osobností zaradených do knihy Veľkí ľudia malého Kulpína, o ktorej viac TU: https://www.kulpin.net/o-kulpine/poznajme-osobnosti/22-aktuality/aktuality/12156-velki-ludia-maleho-kulpina-1. O knihe sa pochvalne zmienili Viera Benková, naša známa spisovateľka a Mária Boldocká, dlhoročná prednášateľka na petrovskom gymnáziu. Pucovská, Benková a Boldocká sa v spomienkách vrátili tiež do minulosti a zaspomínali si na Annu Majerovú.

Na záver Vladimír Valentík hovoril o knihe Dejiny stavby petrovského chrámu a Jozef Maliak: https://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/kniznica-v-kulpine/22-aktuality/aktuality/12183-dejiny-stavby-petrovskeho-chramu-a-jozef-maliak a úryvok z tejto knihy, ktorú SVC vydalo pri príležitosti 200-ročnice petrovského evanjelického kostola, prečítala jej jazyková redaktorka Zuzana Medveďová Koruniaková.
Členky Spolku petrovských žien večierok "ochutili" chutným občerstvením.
Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články