Počet obyvateľov

15 rokov ZPVU

Združenie petrovských výtvarných umelcov (ZPVU) malo v sobotu 17. februára 2024 v priestoroch Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec výročné zhromaždenie na ktorom si pripomenuli 15 rokov nepretržitého pôsobenia. Predsedníčka ZPVU Mária Struhárová v správe o vlaňajšej činnosti konštatovala, že rok 2023 bol namáhavý, aktívny, kreatívny, ale predsa úspešný a zdarný. Plán práce v úplnosti realizovali a úspešne zdolali i aktivity, ktoré neboli plánované. V roku 2023 zorganizovali až 9 výstav, tiež výtvarnú dielňu pre deti Slovenský ornament, v októbri usporiadali detský výtvarný tábor počas detského týždňa a v novembri a decembri školu kreslenia pre deti. Ich členovia sa zúčastnili na piatich výtvarných táboroch v krajine a dvoch podujatiach v zahraničí: na Krajanskom dvore v Detve v Slovenskej republike a na detskom výtvarnom tábore v Rumunsku. Tohtoročný plán je tiež náročný. Aktivity započali včerajším výročným zhromaždením, po ktorom otvorili výstavu prác členov Združenia výtvarných tvorcov Petra Tomića z Báčskej Palanky.

 

Foto: Studio Magic pixells

 

Foto: Studio Magic pixells

 

Foto: Studio Magic pixells

 

Foto: Studio Magic pixells

 

Foto: Studio Magic pixells

 

Foto: Studio Magic pixells

 

Foto: Studio Magic pixells

 

Zámerom združenia je zmobilizovať všetkých výtvarníkov, afirmovať deti, mládež, dospelých a všetkých, ktorí umelecky tvoria. Povedala Mária Struhárová a dodala, že aj v tomto roku plánujú organizovať už pravidelné výstavy počas Dní Petrovca a Slovenských národných slávností, zúčastňovať sa na výtvarných táboroch, usporiadať dielne pre deti, dielne pre deti s osobitnými potrebami, kreatívno-relaxačné večierky maľovania pre dospelých, organizovať odborné prednášky a praktické dielne. "Plánujeme sa zúčastňovať na rôznych výstavách a na výtvarných táboroch, ktoré organizujú iné združenia a na ktoré nás organizátori povolajú, či už z nášho prostredia, širšieho okolia alebo zahraničia. Pokračovanie so spoluprácou so Slovenskom – Klubom UNESCO a s nemeckým Kirchajmom, tiež spolupráca s Nadlakom z Rumunska a so Spolkom Slovákov z Bulharska, ktoré sídli v Bratislave v SR..." Aj to si zaradili do tohtoročného plánu, zdôraznila predsedníčka Struhárová a podčiarkla, že sa budú, ako vždy, zapájať do práce humanitárnych organizácií, spolupracovať s nimi na získavaní finančných prostriedkov pre pomoc mladým talentom, športovcom, sociálne slabým rodinám, deťom s osobitnými potrebami, starým, nevládnym a nešťastím postihnutým spoluobčanom. Budú účinkovať vo všetkých pracovných akciách, ktoré sa budú v rámci osady a obce organizovať, lebo umelcom vždy záleží na estetike a peknom výzore osady.

O nainštalovanej výstave sa zmienil výtvarný kritik Vladimír Valentík a podujatie dotvorila hrou na flaute Marta Milašinovićová.

 

kp

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články