Festival NSLP

Konfirmačná slávnosť

V prvú nedeľu po Veľkej noci v Báčskom Petrovci, Selenči, Kysáči, Silbaši, Laliti, Aradáči, Hajdušici, Padine, Boľovciach,... prebieha slávnosť konfirmácie. V Petrovci tohto roku majú 40 konfirmandov: 16 chlapcov a 24 dievčat. Okrem z Petrovca, dvaja sú zo zahraničia, zo Slovenska a Čiernej Hory. Hovorí Ján Vida, farár petrovský. Kvôli veľkému počtu detí, ktoré pristupujú k spovedi a Večeri Pánovej, v petrovskom cirkevnom zbore slávnosť konfirmácie vždy dlho trvala a bývala veľmi náročná tak pre deti, ako aj ostatných. Preto sa vlani prvýkrát usporiadali služby Božie s Večerou Pánovou v predvečer konfirmácie a na nich sa prisluhovala Večera Pánova rodičom, starým rodičom, krstným rodičom a ostatným. V tej praxi sa bude pokračovať aj v tomto roku a tak v sobotu 6. apríla o 19:30 bude konfirmačná slávnosť s Večerou Pánovou a spoveďou a v nedeľu 7. apríla o 8:30 budú služby Božie s konfirmáciou. V tomto poslednom prípravnom týždni sa konfirmandi oboznamujú aj s fungovaním cirkevného zboru a dnes spoznávali chrám Boží.

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

V evanjelickej cirkvi augsburského vyznania konfirmácia je potvrdením krstnej zmluvy a prijatie pokrstených ako dospelých členov cirkvi. Konfirmácia sa vykonáva najčastejšie v piatom ročníku základnej školy, ale aj neskôr a konfirmovaný môže byť aj dospelý, po konfirmačnej príprave. Ide o udalosť kedy pokrstený po prvý krát pristúpi k spovedi a Večeri Pánovej, a tak sa stáva dospelým členom cirkvi.

Z vlaňajšej konfirmácie v Petrovci:

https://www.youtube.com/watch?v=nFtQeYG-aDU

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články