Svadba u Kulpinu

Kovačickej insite podpora Pôtra

V obci Pôtor na Slovensku, v obradnej sieni Obecného úradu, sa v dňoch 28. – 29. apríla 2022 uskutočnil Okrúhly stôl: Slovenské insitné umenie v Srbsku, ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva slovenského a srbského národa. Skadiaľ pochádzajú predkovia 63. maliarov Slovenského insitného umenia v Srbsku. Za okrúhlym stolom sedeli historici, etnológovia, diplomati (honorárni konzuli), vedci, zakladatelia a redaktori mienkotvorných internetových portálov zo Srbska a Maďarska, odborníci kultúry a osvety, majitelia kovačickej galérie, časť mladších insitných maliarov, predstavitelia obce Kovačica.... Po tridsaťročných skúsenostiach, úspechoch a dokumentácii, kovačická insita kandiduje do zápisu na listinu UNESCO, ako nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva a Pôtor im na tej ceste podal nápomocnú ruku. „Spoluprácu s obcou Kovačica som začal registrovať pri sedemstom výročí našej obce od prvej písomnej zmienky. Bola tu veľká delegácia občanov z Dolnej zeme, ktorým predkovia pochádzajú aj z našej obce. Postupne prichádzali rôzne oficiálne i súkromné návštevy," – zdôraznil starosta obce Pôtor Miroslav Činčura, ktorý spolu s publicistom Jánom Jančovicom, pôvodom z Pôtra, zorganizovali toto medzinárodné dvojdňové podujatie, na ktorom sa prihovárali predstavitelia zo Slovenska, Srbska a Maďarska.

 

Účastníci okrúhleho stola a vernisáže (Foto Vladimír Kuchárik)

 

Účastníci okrúhleho stola a vernisáže (Foto Vladimír Kuchárik)

 

Účastníci okrúhleho stola a vernisáže (Foto Vladimír Kuchárik)

 

Účastníci okrúhleho stola a vernisáže (Foto Vladimír Kuchárik)

 

Prečo práve Pôtor? – na túto otázku majiteľ Galérie Babka Pavel Babka odpovedal, že si ho zvolila samotná téma okrúhleho stola, keďže z Pôtra a okolia pochádzajú predkovia väčšiny zo 63 maliarov zapísaných do zoznamu Slovenského insitného maliarstva v Srbsku. Záštitu nad podujatím, okrem starostu obce Pôtor, prevzali aj Slovenská komisia pre UNESCO a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kandidatúra si vyžaduje dôkladné zmapovanie každého maliara zapísaného do zoznamu Slovenského insitného maliarstva v Srbsku, vrátane pôvodu maliarových predkov z územia dnešného Slovenska. V tom pátraní nám pomáhajú traja Pôtorčania. Povedal P. Babka ozrejmujúc, že „...prvý bol pôtorský farár Matej Baranyi, ktorý sa 26. augusta 1783 rozlúčil s pôtorským krajom a zorganizoval sťahovanie prvých Slovákov do Banátu. Druhým je Ján Jančovic, publicista z Pôtra, ktorý od 70.-tých rokov minulého storočia pravidelne prichádza do Kovačice a vštepil nám presvedčenie o tom, ako veľmi je dôležité vedieť o pôvode našich predkov. Tretí Pôtorčan zaslúžilý za rozvoj spolupráce medzi Pôtrom a Kovačicou a tiež za organizáciu Okrúhleho stola v Pôtri je Miroslav Činčura, starosta tejto obce, ktorý sa ochotne prijal pomôcť nám v týchto náročných aktivitách na ceste k zoznamu UNESCO."

Referáty predniesli publicista Ján Jančovic, historik Ján Chrťan a etnologička Zuzana Drugová a odzneli aj príhovory hostí, medzi ktorými boli: Nenad Adžemović, Mojmír Vrlík, Ján Varšo, Pavol Rybár, Emília Mazorová, Katarína Kiraly, Marijana Melišová, Adam Jonáš a Pavel Baláž. Za Okrúhlym stolom sedeli i Milan Ďurík, Imrich Fuhl, Vladimír Kuchárik, Viera Anoškinová, Zuzana Kubašáková a Anna Svetlílová maliari: Vieroslava Sucháneková, Pavel Hajko a Miroslav Hraško. Okrúhly stôl moderovala Katarína Pucovská.

Všetky práce a príhovory účastníkov a hostí budú publikované v multimediálnej a multilingválnej encyklopédii Slovenské insitné maliarstva v Srbsku, spolu s prácami z prvého okrúhleho stola, ktorý sa konal 27. septembra 2021 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade a 28. septembra na okresnom úrade v Kovačici a v Galérii Babka Kovačica.
Tretí a zároveň posledný okrúhly stôl bude v dňoch 1. – 3. októbra 2022 v Kovačici, počas tradičného podujatia Kovačický október.

Závery zo všetkých troch okrúhlych stolov, buď celé práce alebo úryvky, budú preložené do srbčiny a angličtiny a zaradené budú do elaborátu, ktorý bude odovzdaný Centru pre nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska, ktoré má prichystať v mene Srbskej republiky návrh na zápis Slovenského insitného maliarstva v Srbsku do zoznamu UNESCO v období rokov 2023/2024.

 

Kovačickej insite podpora Pôtra

 

Kovačickej insite podpora Pôtra

 

Kovačickej insite podpora Pôtra

 

Sprievodným podujatím Okrúhleho stola bola výstava Vplyv BIB na ilustračnú tvorbu Vieroslavy Svetlíkovej, Evy Hrkovej a Miroslava Hraška. Na vernisáži boli prítomní dvaja maliari: Vieroslava Svetlíková a Miroslav Hraško a prihovorila sa vedúca Sekretariátu Bielále ilustrácií BIBIANA Bratislava Viera Anoškinová, Pavel Babka a mladá, úspešná spisovateľka Zuzana Kubašáková z Banskej Bystrice. Výstavu otvoril Ján Jančovic. V popoludňajších hodinách si účastníci podujatia obzreli rodičovský dom Jána Jančovica.

Pôtorčania, orem bohatého pohostenia, pre hostí pripravili aj krásny kultúrno-umelecký program.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články