Svadba u Kulpinu

Objatie a kulpínski škôlkari

Deti sa správnemu správaniu učia od mala ...Ekologické povedomie im treba vštepovať od malých nôh. O nevyhnutnosti recyklácie sa deti musia učiť už v predškolskom veku. Dobročinnosť sa tiež najľahšie vypestuje v detskom veku. Rovnako tak sa v tom veku deti učia aj tolerancii, treba ich viesť k poznaniu, že nie všetci sme rovnakí, medzi nami sú aj takí, čo sa od nás odlišujú, niektorí sa s nami nemôžu rovnať a veľmi potrebujú pomoc, alebo aspoň našu podporu, či naše objatie. A práve všetko uvedené bolo zhrnuté v jednej dnešnej návšteve kulpínskych škôlkarov v Združení Objatie/Zagrljaj z Kulpína. Na susedskú návštevu všetky deti niesli dary: vrchnáčiky z plastových fliaš. Kulpínske Združenie osôb s osobitnými potrebami Objatie sa totiž už niekoľko rokov angažuje v zbierke vrchnákov z PET fliaš, ktoré potom použijú na humanitárne účely. Pomôžu, tam kde pomoc potrebujú, aj keď im tiež pomoc veľmi treba. Je to asi tak: ten kto okúsi núdzu na vlastnej koži, ľahšie spolucíti s núdzou iných.

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Objatie a kulpínski škôlkari

 

Podľa slov Jarmily Zelenákovej v združení už dvakrát nazbierali po 400 kg vrchnákov z plastových fliaš. Prvú zbierku predali a získaných 8,400 din zaplatili na liečbu malého Vukana prostredníctvom humanitárnej organizácie Budi human a druhé množstvo nazbieraných vrchnákov darovali humanitárnej organizácii Čep za osmeh.

Zduženie Objatie pôsobí už osem rokov a od samého začiatku predsedníčka združenia Jarmila Zelenáková sa snažila o socializáciu členov združenia a ich aktívne zapájanie do rôznych prác a aktivít. Pri dnešnej návšteve sa všetci dobre bavili a všeličomu dobrému sa aj naučili aj hostia a tiež hostitelia. Škôlkari sa dozvedeli, že darovanými vrchnáčikmi pomôžu kúpiť invalidný vozík niektorému dieťaťu, ktoré nemôže kráčať a poučili sa aj o potrebe recyklácie plastov a iných materiálov. Dozvedeli sa tiež o výrobe rôznych predmetov a dekorácií z odpadového materiálu, čomu sa v združení venujú zvlášť v tomto predvianočnom čase. Vyrobené predmety predajú a privyrobia si tak na svoju činnosť. Dobrý hospodár chce mať svoj dinárik, potom má z čoho aj pohostiť hostí. Dnešným vzácnym hosťom – deťom skupiny Ježkov predškolskej ustanovizne Včielka – darovali čokoládové banánky Za pohostenie deti sa zavďačili recitáciami a piesňou. Skupinu detí viedli vychovávateľky Alexandra Pucovská a Anna Vidová.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články